Póda Erzsébet: A felvidéki Előretolt Helyőrség sikeres szakmai projektjei

2023. március 31., 10:17
Gyurkovics Anikó a galántai gimnáziumban

A felvidéki Előretolt Helyőrség szerkesztősége a lapkészítés mellett további tevékenységeket is megvalósított. A múlt hónapban fejeződött be irodalmi mellékletünk, az EHF szakmai projektje, amely 2022 márciusától 2023 februárjáig tartott és két részből állt. Az egyikben a mellékletünk hasábjain megjelent irodalmi művek szerzői felolvasására, a másikban pedig az EH magyar tannyelvű középiskolákon történő lapbemutatóira került sor. A programot a Magyar Kultúráért Alapítvány és a Petőfi Kulturális Ügynökség támogatta.

Szerzői felolvasások

Az író, költő számára mindig egyfajta megmérettetés, ha fel kell olvasnia a saját alkotásait, hiszen az írás magányos, „befelé-fordulós” tevékenység. Általában profi előadók, színészek adják elő a mások által megírt novellákat, verseket. Tájainkon még nincs nagy hagyománya a szerzői felolvasásoknak, bár szerencsére az utóbbi időben az író-olvasó találkozók egyre gyakoribb programpontjává váltak. A felvidéki Előretolt Helyőrség szerzőgárdája nagy lelkesedéssel és izgalommal vágott bele a videós projektbe. Sokan könnyedén vették a feladatot, mások számára nagyobb kihívást jelentett a kamera előtti szereplés. A végeredmény azonban önmagáért beszél. Sőt a projekt folytatásában bízva már most biztosak lehetünk abban, hogy amennyiben sor kerül egy újabb szerzői felolvasási sorozatra, egyre jobb videókkal jelentkezünk majd. A szerzői felolvasás keretében készült 50 videó a Vámbéry Polgári Társulás (PT Vámbéry) youtube-csatornáján, a Magyar7 internetes oldala (ma7.k) Múzsa rovatában, valamint lapunk facebook-oldalán nézhető vissza. Célunk az volt, hogy minél szélesebb körhöz juttassuk el a felvidéki kortárs magyar irodalmat.

Lapbemutatók a középiskolákon

Szintén izgalmas kihívásnak indult a középiskolákra fókuszáló program, melynek lapunk és a felvidéki magyar irodalom bemutatásán kívül nem titkolt célja volt az ifjú tehetségek felkutatása is. A projekt 23 magyar tanítási nyelvű középiskolán zajlott, felölelve a magyarlakta vidékek tanintézményeit kelettől nyugatig. A megvalósításban partnerünk volt a Tollforgatók Polgári Társulás, amely „előszobája” a Szlovákiai Magyar Írók Társasága által indított Grendel Lajos Mentorprogramnak. Ugyanis a Tollforgatókhoz csatlakozó fiatalok közül a legtehetségesebbek átkerülnek a Mentorprogramba, ahol neves mentorok segítségével fejleszthetik tovább tehetségüket.

A középiskolákon zajló projekt lapunk részletes bemutatása mellett ismertette a diákokkal a SZMÍT által kiadott Opus irodalmi és művészeti folyóiratot, a felvidéki magyar kortárs irodalmárok, valamint a fiatal írók antológiáit. A találkozók alkalmával szóba kerültek az olvasásélmények, a kedvenc írók és könyvek témája, sőt mindig kiderült az is, kik foglalkoznak a diákok közül írással. Ők természetesen csatlakoztak is a Tollforgatókhoz. A projekt ideje alatt az is világossá vált, hogy sok feladat vár az Írótársaságra, hiszen tevékenységeit és kiadványait kevés diák ismerte, sőt hiányosságok mutatkoztak a felvidéki magyar kortárs írók ismertségében is.

Valamennyi tanintézményben aktív, jó hangulatú beszélgetések zajlottak, az egyes eseményeket vezető munkatársak mindig megtalálták a közös hangot a diákokkal, és sikerült felkelteni az érdeklődésüket a lap, a jelenlegi irodalmi élet, valamint az alkotás iránt. A projekt megmutatta azt is, milyen rendkívül fontos, hogy a SZMÍT keresse és megtalálja az utat a fiatalabb generációkhoz, hiszen köztük vannak a jövő írói, költői, művészei, akiknek tehetségét gondozni kell, arra az útra kell terelni őket, hogy ki tudják bontakoztatni a bennük rejlő tehetséget, amely a felvidéki magyar irodalmat értékesebbé, gazdagabbá teheti.

A projektet a következő munkatársak vezették: Gyurkovics Anikó, Hodossy Gyula, Jankus Zsolt, Morva Mátyás, Nagy Erika, Póda Erzsébet, Virsinszky Tamás.

A programban résztvevő 23 középiskola listája: Királyhelmeci Gimnázium, Tőketerebesi Gimnázium, Kassai Ipari Szakközépiskola, Rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnázium, Füleki Gimnázium, Rimaszombati Magán Szakközépiskola, Zselízi Comenius Gimnázium, Ipolysági Gimnázium, Párkányi Gimnázium, Komáromi Ipari Szakközépiskola, Komáromi Selye János Gimnázium, Gútai Magán Szakközépiskola, Nagymegyeri Kereskedelmi Akadémia, Dunaszerdahelyen a Magán Gimnázium, a Vámbéry Ármin Gimnázium, a Szabó Gyula 21 Szakközépiskola, az Egészségügyi Szakközépiskola, a Neratovice téri Magán Szakközépiskola, az Érsekújvári Gimnázium, a Diószegi Magán Szakközépiskola, a Galántai Kodály Zoltán Gimnázium, a Somorjai Madách Imre Gimnázium és a Pozsonyi Gimnázium. Valamennyi intézmény vezetőjének ezúton köszönjük az együttműködési lehetőséget!

 

 

(Megjelent a felvidéki Előretolt Helyőrség 2023. márciusi számában)