Szentmártoni János: Irodalmi helyőrségek a Kárpát-medencében

2020. július 22., 12:23
Kuti Dénes: Álomfa (olaj, vászon, 180 × 240 cm, 1997)

„Magyarország akkora, a-mekkorára a magyarul beszélők nyújtják.” – vallotta a magyar költészet utolsó apostola, a két éve eltávozott Kányádi Sándor. Mernénk mi vitatkozni a mesterrel? Nyújtsuk inkább minél nagyobbra hazánkat, ameddig a szívünkben elfér. Ott ugyanis nem húztak trianoni határokat, sőt, még a tengeren túl is dobog sok-sok magyar mellkasában. Versében él a nemzet – hajolhatunk vissza játékosan e gondolat mentén egy korábbi költőhöz is –, és prózájában, képzőművészetében, zenéjében…, egyszóval: kultúrájában.

Meggyőződésem, hogy a magyar irodalom egy, még ha időnként szeretünk is erről vitákba bonyolódni. Akkor is egy, ha a különböző régiókban sajátos történelmi emlékek, szemléletek, ízek gazdagítják. Mert mindez nem a széttagoltság bizonyítéka – épp ellenkezőleg: a sokszínűség fedezete. Ennek a gazdagságnak és sokszínűségnek a felmutatására és megörökítésére vállalkozunk, amikor elindítjuk – a már működő anyaországi, erdélyi és vajdasági mellett - az Előretolt Helyőrség havonta jelentkező felvidéki irodalmi-kulturális mellékletét. Minden területen helyi szerkesztőség dolgozik, amelynek tagjai nem csupán kiváló alkotók maguk is, de jó ismerői szűkebb hazájuk, szülőföldjük kulturális örökségének és közösségi lélektanának.

Minden szerkesztőség szimbiózisban működik az anyaországival, ennek eredményeképpen egy olyan irodalmi-kulturális érték- és információáramlást biztosítunk az egész Kárpát-medencére kiterjedően, amely jelentősen segítheti az anyaországi, az erdélyi, a felvidéki, a délvidéki és majd a kárpátaljai magyar olvasót abban, hogy széleskörűen tájékozódhasson, megtudhassa, mi történik napjainkban irodalmunk és kulturális életünk háza táján. Mindezt még hatékonyabbá teszi az idén elindult Helyőrség portál, amelynek révén már nem csupán a Kárpát-medence határaiig nyújthatjuk Magyarországot, de a világ bármely pontján élő magyar olvasót is elérhetjük és megszólíthatjuk.  

Nem kisebb célt tűztünk ki magunk elé, minthogy visszahódítsuk a kortárs magyar irodalom olvasóinak azt a körét, amely az elmúlt két-három évtizedben igencsak megfogyatkozott, amiért az írók egy része olyan belterjes nyelven kezdett el írni, amit sokszor még maga sem igen értett. Az olvasás szeretete összefűz mindnyájunkat, és joggal várhatjuk el költőinktől, íróinktól, hogy műveikben a magunk életének nagy kérdéseire, küzdelmeire, kudarcaira és örömeire is hiteles igazolást találjunk.

Forgassák szeretettel mellékletünket, és ha jó szívvel tehetik, ajánlják másoknak is. Köszönjük!

 

(Megjelent a felvidéki Előretolt Helyőrség 2020. júliusi számában)

Legfrissebb hírek
2021. január 23., 08:16
2021. január 23., 07:18
2021. január 22., 15:39