Farkas Arnold Levente: Ezerkilencszázötvenhat

2021. november 07., 08:54
1956, Kiégett lövész, Fortepan, Gödér Hajnal

Elize: Az iskola börtön. Ez egy metafora.

Aliza: Történelem-tanárnő elvtársnőnek jelentem, végül a múlt mindig jól alakul.

Elize: Fizikatanárnő elvtársnőnek jelentem, s ha bíráink szeszélye úgy akarja.

Aliza: Magyartanárnő elvtársnőnek jelentem, az egyetlen történet szertehull.

Elize: Matematikatanárnő elvtársnőnek jelentem, ezerkilencszázötvenhat darabra.

Aliza: Az osztály létszáma ezerkilencszázötvenhat, hiányzik Szabadság.

Olazi: Vigyázz! Fordítsd el az arcod! Süsd le a szemed! Térdelj le! Feküdj! Nyomd a fejed a homokba! Énekelj! Állj fel! Ugrálj egy lábon! Táncolj! Mindenki vidám és mosolyog! Boldog vagy! Boldog vagy! Boldog vagy!

Aliza: Ebből dolgozatot is írunk?

 

Olazi: Gyere ki a táblához! Írjad! Ezerkilencszázötvenhat osztva kettővel.

Aliza: Ezerkilencszázötvenhat osztva kettővel, tizenkilencben a kettő meg van kilencszer, mert kétszer kilenc tizennyolc. Tizenötben a kettő megvan hétszer, kétszer hét tizennégy. Tizenhatban a kettő megvan nyolcszor. Kilencszázhetvennyolc.

Olazi: Helyre mehetsz. Elize! Ezerkilencszázötvenhat osztva hárommal.

Elize: Tizenkilencben a három megvan hatszor, háromszor hat tizennyolc, tizenötben a három, öt, hatszázötvenkettő!

Olazi: Köszönöm. Aliza! Ezerkilencszázötvenhat osztva néggyel.

Aliza: Tizenkilencben a négy megvan négyszer, négyszer négy tizenhat, harmincötben a négy megvan nyolcszor, négyszer nyolc harminckettő, harminchatban a négy kilenc, négyszáznyolcvankilenc!

 

Olazi: Ezerkilencszázötvenhatban a hat megvan háromszázhuszonhatszor.

Aliza: Ezerkilencszázötvenhat osztva tizenkettővel. Tizenkilencben a tizenkettő megvan egyszer, hetvenötben a tizenkettő megvan hatszor, harminchatban a tizenkettő megvan háromszor. Százhatvanhárom.

Elize: Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van. Nem csak a puskázásban, a tanár szavában, hogy ez így van, ez nem így van, zsarnokság van a szorzótáblában, a periódusos rendszer elemeinek rendszámaiban, a természeti törvényben, a nyelvtani szabályban, zsarnokság van a tornasorban, az órarendben, a házi feladatban, a tanulásban és a nem tanulásban, a dicséretben és a bukásban, az ebédlőben, az osztályban, a tanári szobában.

 

Aliza: Jönnek!

Elize: Jönnek!

Olazi: Jönnek!

Aliza: Anton Pavlovics!

Elize: Fjodor Mihajlovics!

Olazi: Lev Nyikolajevics!

Aliza: Pjotr Iljics!

Elize: Mihail Afanaszjevics!

Olazi: Vlagyimir Iljics!

Aliza: Szergej Szergejevics!

Elize: Ivan Ivanovics!

Olazi: Akakij Akakijevics!

Aliza: Magyarország térképére az orosz érdek árnyéka vetül.

Olazi: Mit csináltok itt? Nem szégyellitek magatokat? Büntetésből leírjátok ezerkilencszázötvenhatszor, hogy soha többé nem csinálok forradalmat, még véletlenül se, megértettétek?

Elize: Aki ma büntet, az holnap lövet.

 

Olazi: Amikor pénteken felolvastam az első három jelenetet, Péternek az az ötlete támadt, hogy ötvenhat lehetne a közös nevező.

Aliza: Ötvenhat osztható kettővel, néggyel, héttel és huszonnyolccal. Ezek a számok lehetnének egy-egy tört nevezői. Úgy kellene bővíteni a törteket, hogy ötvenhat legyen a közös nevező, a számlálók összege pedig tizenkilenc.

Eliza. Huszonnyolcból hét az huszonegy, huszonegyből négy az tizenhét, tizenhét meg kettő az tizenkilenc.

Aliza: A végén zavarba kellene hozni a közönséget. Az utolsó mondat után sokáig állnánk némán, senki se tudná, mi van. Tapsolni kell? Vége? Miért nem hajolnak meg? Aztán valaki meg akar gyújtani egy gyertyát, de nem sikerül. Megszólal a csengő, a gyerekek kitódulnak szünetre.

 

Olazi: Nem sikerült elgondolni a tökéletest, így aztán énekeltünk.

Elize: Ha én rózsa volnék.

Olazi: Péter még azt is megkérdezte, honnan és miért a nevek.

Elize: Az én nevem Elizeus próféta nevének rövidülése, Elize, persze aki csak olvassa a nevem, könnyen gondolhatja, hogy egy könnyű lány vagyok. Elize az Erzsébet német változata.

Aliza: Elize most Olazihoz fordul, neki mondja.

Elize: Egy alkalommal elvétetted, Elize helyett azt írtad, Eliza.

Olazi: Nem könnyű drámát írni. Nem könnyű úgy tenni, mintha az ember drámát írna.

Aliza: Olazi most Arisztotelészre gondol, a Poétikára, amit olvasott zötyögő villamoson.

 

Olazi: Jézus Lázár barátja volt. Mit tett Jézus Lázárral?

Aliza: Feltámasztotta.

Olazi: Ki tehát a barátunk?

Elize: Aki feltámaszt.

Olazi: Lázár persze, aki Jézusnak barátja volt, halála után a mennyországba jutott.

Elize: Sejthető, de nem tudható.

Aliza: Arra akarsz célozni, hogy Jézus kiszúrt Lázárral?

Elize: Olazi most a zsebébe nyúl. Elővesz egy borítékot. A borítékból kiveszi a levelet. Percekig némán olvas. Amikor a közönség elunja magát, fészkelődni kezd. A feszültség egyre elviselhetetlenebb. Néhányan zavartan felkacagnak. Aztán Olazi felolvas egy mondatot.

Olazi: A mi munkánk a feltámadás.

Elize: Leszünk barátok?

 

Aliza: Péter János barátja volt.

Olazi: János Péter barátja volt.

Elize: Péter és János barátok.

Olazi: Aliza megáll Elize előtt, összecsapja a bokáját, tiszteleg.

Aliza: Kajafás elvtársnak jelentem, a szovjet katonák elfogták Jézust.

Elize: Jobb, ha egy ember hal meg a népért.

Olazi: A körülötte állók azt mondták, nem magától mondja ezt, a súgó súgja neki.

Elize: Péter a vacsora előtt azt mondta Jánosnak, cseréljünk helyet.

Olazi: Jézus egy alkalommal barátainak nevezi tanítványait.

Elize: Péter Jézus keblére hajtotta fejét.

Aliza: Péterről nehezen tudom elképzelni, hogy Jézus keblére hajtja a fejét. Péter egyszerre büszke és gyáva figura.

 

Elize: János szerint éjszaka volt.

Aliza: Karddal a főpap szolgájának a fülére sújtott.

Olazi: Gondolod, hogy elhibázta? Szerinted a fejét akarta elmetszeni a testétől?

Aliza: Jézus feltámasztja a barátait, a főpap szolgájának meggyógyította a fülét.

Elize: Volt egy festő, aki nagyon szerelmes volt, éppen ezért levágta a saját fülét.

Aliza: Saját füle.

Olazi: Barát füle.

Aliza: Saját barát füle.

Olazi: Hogyan lehet egy levágott fület meggyógyítani?

Elize: Levágta a fülét, becsomagolta, majd elküldte a szerelmének.

Olazi: Ebből is látszik, hogy nem volt igazán szerelmes. Ha igazán szerelmes lett volna, a szemét küldi el.