Bolemant László: Az éles levegőn átsejlik

2023. május 11., 06:36
Mednyánszky László: Téli verőfény (olaj, vászon, 55.5×68 cm, magántulajdon)

Az éles levegőn átsejlik egy kép,
ahogy a figyelem kristályszemcséi elrendeződnek.
Ha kinézek az ablakon, látom, hogy
a tél fagyos ujjai hantok hátába vájták a csíkokat.
Kikanyarított földmorzsákkal telt árkaik mentén hópadok.
Begörbített ujjakkal fagyos barázdákba nyúlnak.
A gömbölyű dombok tetején a megfagyott szántáson
a barázdák behúzott árkainak pereme.
Hóval beszórt szalagok vonalai, hóvonalak
textúrája, téli szántóföld fagyott talaja, amikor rálépek.

Az ablakból kinézve azt képzelem, hogy a dombok hullámok,
a beszántott barázdák pereme havas hullámtaréj és a ház egy hajó,
amely lassan úszik előre a vízen,
súlyos mozgással, mint a hegy,
alatta tektonikus lemezek feszülnek egymásnak,
kőzetek gyűrődnek hullámszobrokká,
a sivár meder héja meddő máladékká töredezik.
Rejtélyes láva nyomul alattuk megállíthatatlan sorsokkal,
némelyik örökké bezárva kihűlhetetlen anyagába.

 

(Megjelent a felvidéki Előretolt Helyőrség 2023. áprilisi számában)