Nagy Erika: Bennem a többi – A KMI 12 program szerzőinek 2021. évi antológiája

2021. október 21., 10:34

A Petőfi Kulturális Ügynökség Kárpát-medencei Programigazgatósága (KMI) első antológiája egy esztétikus kivitelezésű, sokoldalú gyűjteményes válogatás, a magyar irodalmi élet színes skáláját tárja az olvasók elé. Nem egy könnyű hétvégi olvasmány, 12 szerző 171 verse és 12 prózája biztosítja az olvasónak, hogy ízelítőt kapjon három ország szerzőinek figyelemre méltó alkotásaiból. Mindazok örömmel üdvözölhetik a 373 oldalas könyvet, akik meg akarják ismerni a kötetben szereplő nyolc, szakmailag már elismert alkotó és négy pályakezdő fiatal munkásságát.

A költészet napja tiszteletére felkért kilenc kiváló lírikus – Bék Timur, Iancu Laura, Kürti László, Lövétei Lázár László, Marcsák Gergely, Nagy Lea, Regős Mátyás, Szálinger Balázs és Zsille Gábor – közösen írt egy hitvalló költeményt, s ezzel a mély gondolatokkal átszőtt címadó verssel indítja a kötetet az antológia összeállítója, Luzsicza István. Van antológia, amelyikben a válogató a „több szerző, kevesebb szöveg” elvét követi, és van a másik, amelyik az ellenkezője. Ennek a koncepciónak volt híve Luzsica István is. Annak ellenére, hogy a műfajok közül a próza talán a legkelendőbb termék, a versek kaptak főszerepet a kötetben, amelyek minden esetben a szerző teljes életművéből kínálnak ízelítőt. A kötet anyagára az irodalmi érték mellett jellemző többek között a nyitottság és az empátia. A versek és novellák elérték céljukat: a markáns egyéni hangok ugyanis elirányítottak a szerzők önálló köteteihez, folyóiratokban megjelent közléseikhez. A fiatalabb generációt képviselő szerzők versei átütő erejűek, s mindjárt az első versben megtaláltam az egyik leginkább kedvelt gondolatot: „Nyitott ablaknál lebbenő tavasz. / Szemed facsarja citromsárga fény, / héja feltépett, gyűrött sebtapasz. / Életkedved már csaknem félkemény.” (Bék Timur: Reggeli) A szerző olyan gondolatokat fogalmaz meg, hogy hosszú ideig töprengeni lehet rajtuk, s ezek a gondolatok emelik a kötet súlyát, szellemi izgalmát. A megunhatatlanul sokoldalú három prózaíróra (Bene Zoltán, Majoros Sándor, Száraz Miklós György) jellemző az egyedi ízlésvilág, az, hogy nem leírnak és ábrázolnak, hanem elbeszélnek – hamisítatlanul, kellemesen meglepő fordulatokkal.

A továbbmutató jelleggel is bíró antológia széles olvasóközönségnek készült, elismert, díjazott írók, költők műveiből, amelyekre jellemző a kiforrottság és az igényesség, Erre lehet bizonyíték és ízelítő Kürti László kirakatok tükre c. versének pár sora is:

„maradj tanár, bádogos,
                            nyomdász vagy
kőműves! napszámos,
                            becsatornázható alak.
nődnek magánbirtoka,
                            jól vasalt, kirakati darab!
napszítta, eggyé emelt préda,
                           föltartott szürke vagy fakó,

egy csak a sokból! kiszámítható,
                           megszégyeníthető
biztos anyag!“


(Petőfi Kulturális Ügynökség, Budapest, 2021, 373 oldal)

(Megjelent a felvidéki Előretolt Helyőrség 2021. októberi számában)