Sántha Attila: Az emlékező és emlékeztető ember

2022. január 19., 08:07

A 86. életévét taposó Gazda József 2021 végén két kötettel is jelentkezett. Az egyik, a Miért is éltem? – A kor karmai között önéletrajz és korrajz egyben, visszatekintés az általa megélt időszakra, míg A XX. század, ahogy megéltük című, a Székely Könyvtár-sorozat 98. kiadványaként megjelent könyve mások visszaemlékezéseit tartalmazza az 1900-as évek kezdetének békeidejétől egészen 1990 fekete márciusáig.

Gazda Józsefet mindig is a „megélt történelem” izgatta, az, hogy miként hatnak nagypolitikai események az egyén életére. A két könyv voltaképpen ennek a szemléletnek a lecsapódása: azt látjuk, hogyan töri kettőbe Trianon, majd a kommunizmus, majd a virulens magyarellenesség emberek életét, hogyan próbálnak túllépni és megmaradni ilyen körülmények között.

A XX. század, ahogy megéltük-ben 360-380 személy (pontos számot nem tudok mondani, egy idő után feladtam) mondja el történeteit. Gazda 1970-től kezdett hangfelvételeket készíteni, ám utána nemcsak visszaadta a szöveget (értőn: a nyelvjárási különbségeket, a beszélők szófordulatait híven megőrizve), hanem kontextusba is helyezte azokat, méghozzá mások visszaemlékezéseinek környezetébe. A lejegyzett szövegeket, annak részeit ugyanis témák szerint csoportosítja, így egyszerre sok szemszögből láthatjuk az eseményeket. Az eredmény nem marad el: például a Fogolytáborok, haláltáborok című írás döbbenetes képét nyújtja az erdélyi magyarság második világháború utáni meghurcolásának. (Hadd jegyezzem meg, hogy ezzel műfajt teremtett, Balázs Lajos Cérna és tű. A paraszti világ szerelmi eposza című kötete ugyanezt a technikát alkalmazza nagy sikerrel.)

A Miért is éltem? – A kor karmai között ezek után azt dolgozza fel, hogyan élte (meg) maga a szerző az életét. Élettörténet, de benne van az egész erdélyi értelmiség rajza: hogyan próbálnak egyesek ellenállni az embertelenségnek, hogyan alkudnak meg mások, újabb egyesek pedig hogyan válnak csatlósokká. (Milyen szerencse, hogy akkor még papíron leveleztek az emberek! Így a szerző előveszi a régi leveleket, és azokból idézve teremti meg a korhangulatot.) Ott gomolyog előttünk egy díszes/dísztelen társaság, a háttérben pedig a titkosrendőrség húzogatja a szálakat, próbál beavatkozni mindenki életébe. Ha nem olvasnánk, el sem hinnénk (és az utódok el sem tudnák képzelni), hogy egy társadalmi berendezkedés ennyire meghatározhatta az emberek hétköznapjait. Ezért is van szükségünk Gazda Józsefre, Gazda Józsefekre; kellenek ugyanis az emlékeztetők, az emlékezők ahhoz, hogy ne ismétlődhessenek meg az embertelenségek.

 

Gazda József: A XX. század, ahogy megéltük. Székely Könyvtár 98. Hargita Kiadóhivatal, Székelyföld Alapítvány, Csíkszereda, 2021

Gazda József: Miért is éltem? – A kor karmai között. Tortoma Könyvkiadó, Barót, 2021

(Megjelent az erdélyi Előretolt Helyőrség 2022. januári számában)