Fellinger Károly: Versek

2021. május 19., 07:42
Arthur Heyer: Fehér macska és két citromlepke (olaj, vászon, 70 × 50 cm) - Forrás: Wikimedia Commons

Abara
Laborc partján
áll Abara,
van vagy százhúsz
agg agara,
egyik lassúbb,
mint a másik,
mindegyiken
bolha mászik.


Üresen kong
a kamara,
éhen halunk,
rí Tamara.
Nyugtatja a
lányt Abara,
van az égnek
még madara.


kis gyertyába
lett szerelmes.
Templomtornyon
öreg héja,
boldogságnak
bú a héja.


Bodrogszentes
Bodrogszentes,
Bodrogszentes,
talán a jövő
majd szebb lesz,
pirul a nap,
boldog, rendes,

kis gyertyába
lett szerelmes.


Templomtornyon
öreg héja,
boldogságnak
bú a héja.
Kulcsár Ferenc
a domb mögött
maga mögé
dob egy rögöt.


Kiskövesd
Szőlőlelkű Kiskövesd,
Belzebubot ne kövesd,
Tilalmaska az ördögé,
rajzoljál kört magad köré.


Hosszú-kőtelke, Macskás,
összedőlt a farakás,
azt kelepeli a gólya,
nyávogás jön ki alóla.


Kökörcsines gyalogút,
mellette egy gémeskút,
finom a víz, olyan tiszta,
Benkő Géza mind kiissza.

 

Kisdobra
Nem verem én
nagy dobra,
meseszép hely
Kisdobra.
Nem láttam még
ilyen portát,
nem esznek, csak
dobos tortát.


Berek alja,
Borsószer,
komámasszony
babot mer.
Hasadt a zsák,
egye fene,
merne inkább
lyukat bele.


Eperjes
Aki nem járt Eperjesen,
nem kap földiepret,
másszon fel az eperfára,
arról talán szedhet.


Itt született Hamvas Béla,
hamvas arcú angyal,
minden este epret evett
egy nagy vaskalappal.


Kirakókocka a város,
ínyencnek ajándék,
egyszínű mind a hat oldal,
remek gyerekjáték.


Ágcsernyő
Tisza szélén
van Ágcsernyő,
boszorkája
kárörvendő,
szánon siklik,
ráz egy csengőt,
megveszi az
óesztendőt.


Ágcsernyőn a
vásártéren
rackajuhra van
még pénzem,
csavart szarva,
hosszú szőre
sokat ér majd
egykettőre.


Nagykövesd
Nagykövesden élő a múlt,
nagyot néz rád a szőlőszem,
Károli Gáspárnak szobrán
megpihen a hű ökörszem.


Nagykövesdi bús várromnak
udvarán hét tündér táncol,
kőkútjában a telihold
elolvad a boldogságtól.


Bodrogszög
Bodrogszögön
az alvégen
szomorúak
az ott lakók,
több a csillag
felvég fölött,
nem fi zetnek
többé adót.
Bodrogszögnek
hű bírája
fején találja
a szöget,
ki megleli a
kör sarkát,
az vessen majd
reám követ.

 

(Megjelent a felvidéki Előretolt Helyőrség 2021. májusi számában)