Bonczidai Éva: Változatok tojáskeresésre

2020. április 11., 18:33
Ki lesz a leggyorsabb?

Aki látott már húsvéti tojáskereséskor rohangáló, ragyogó tekintetű gyerekeket, könnyen megértheti azokat a családokat, amelyeknek a húsvét egyik fő eseménye a nyuszi által elrejtett ajándék és édesség felkutatása. Sok gyerek hosszú kívánságlistát gyárt, és hosszasan tudja sorolni, hogy mi mindent kér a nyuszitól. Egyfelől a fogyasztói attitűd és birtoklási ösztön fordítja ki az ünnep valódi tartalmát, másrészt sok szülő túlságosan óvatos a húsvéti történet elmesélésében, úgy gondolja, nem való gyermekek előtt kivégzésről és halálról beszélni. Ez a hárítás csupán a szülő félelmeiben gyökerezik, a gyerekeket ugyanis nem kell távol tartani ettől a témától, sőt nagyon fontos, hogy válaszokat kapjon a kérdéseire. A húsvéti misztérium megismertetése fontos beavatás, a gyerekeknek tudniuk kell, hogy az ember halandó, hogy a halála után nem maradhat a szerettei közelében, hogy a testét elrejtik, eltemetik, de a lélek nem pusztul el, hiszen Jézus legyőzte a halált. Felekezetenként lehetnek eltérések abban, hogy a húsvéti történetből mi válik hangsúlyossá, de az evangéliumok alapján megkísérlem olyan módon összefoglalni, hogy a gyerekek számára is értelmezhető legyen.

A történet mellé pedig egy játékot is összeállítottam, amely része lehet a tojáskeresésnek és az ajándékozásnak. Három korcsoportra dolgoztam ki különböző nehézségi fokozatú feladatokat, amelyek teljesítése után vehető át a nyuszi ajándéka. Kicsit több előkészületet igényel, mint egy kívánságlista kipipálása, de hiszek abban, hogy megéri, nemcsak mert a húsvéti történetet is visszahozza az ünnepbe, hanem talán a játék öröme is nagyobb lehet így.

Miről emlékezünk meg húsvétkor?

Bár Jézus ártatlan volt, elítélték. Akkoriban halálbüntetést is róhattak mindazokra, akik fellázadtak a Római Birodalom törvényei ellen. Az egyik legkegyetlenebb büntetés a keresztre feszítés volt. Az egyiptomi fogságból való szabadulásra emlékező ünnep előtti pénteken végezték ki Jézust. A Golgotán, egy kopár dombon, amelynek a neve koponyát jelent, keresztre feszítették. Két rablót is halálra ítéltek akkor, a három kereszt közül Jézus a középsőn függött. Erre a péntekre, Jézus halálának a napjára szoktunk emlékezni nagypénteken.

Jézus holttestét este vették le a keresztről, gyolcsba tekerték és egy sziklasírba helyezték. Ez egy hegyoldalba vájt sírkamra volt, amelynek bejáratához hatalmas követ görgettek. Akkoriban az volt a szokás, hogy a halott testét temetés előtt illatos olajakkal kenik be, de ezt a szertartást tilos volt szombaton végezni, ezért a gyászolóknak ezzel várniuk kellett.

Vasárnap hajnalban asszonyok mentek ki Jézus sírjához, hogy illatos keneteket vigyenek. Magdalai Mária, Salómé és Mária, Jakab anyja útközben azon aggodalmaskodtak, hogyan tudják majd elhengeríteni a hatalmas követ a sírbolt bejáratától. De amikor megérkeztek, látták, hogy a sírbolt nyitva áll, a követ valaki már elhengerítette, és Jézus teste nincs ott. Egy fehér ruhás angyal szólította meg őket: „Ti ne féljetek! Mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg a helyet, ahol feküdt. És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül.” (Mt 28, 5.) Az asszonyok pedig szaladtak elmondani ezt az örömhírt.

Húsvétkor erre a napra emlékezünk, és azért meséljük el minden évben, hogy Jézus feltámadt a halottak közül, hogy így vigyük mi is tovább az örömhírt, hogy Jézus él.

A játék előkészületei

Papírból tojásokat vágunk ki,  különböző színnel megszámozzuk. Ahány gyerek vesz részt a tojáskeresésben, annyi színt használjunk, de a nevüket is felírhatjuk a papírtojásokra.

Miután a versenyzők számához és korcsoportjához igazodva előkészítettük a feladványokat,  a papírtojásokat alaposan szétszórva rejtsük el a lakásban, a kertben – úgy, ahogy a nyuszi szokta a csokitojásokat.

A játék menete

A játékvezető felolvassa a húsvéti történetet, ha a hallgatóknak kérdései vannak, azokat megbeszélik. Aztán tájékoztatja a versenyzőket, hogy idén, mielőtt megkapnák a nyuszi ajándékát, több próbát is teljesíteniük kell. A feladatok sorszámát az elrejtett papírtojásokon találják meg. Minden versenyzőnek elmondja, hogy milyen színű feladatot keressen. Fontos hangsúlyozni, hogy mindenki csak a neki szóló tíz papírtojást gyűjtse össze. Amint megtalálják a tojásokat, vissza kell szaladniuk a játékvezetőhöz, aki, ha szükséges, felolvassa a feladatokat, majd ellenőrzi, hogy tudják-e a megoldást. A feladatok sorrendjét nem szükséges betartani.

Gyimesi tojásminták – A nevek elolvasásához kattintson a kép jobb sarkában levő nagyítóra

Óvodásoknak:

1. Melyik évszakban ünnepeljük a húsvétot?

a. tavasz

b. nyár

c. ősz

d. tél

 

2. Rajzolj egy húsvéti tojást!

 

3. Igaz vagy hamis?

Húsvétkor Jézus születésére emlékezünk.

 

4. Nevezz meg három állatot, amelyik tojást tojik!

 

5. Mondj egy locsolóverset!

 

6. Hol feszítették keresztre Jézust?

a. Betlehemben

b. a Golgotán

c. a templomban

 

7. Igaz vagy hamis?

Egy angyal mondta el az asszonyoknak, hogy Jézus feltámadt.

 

8. Nézd meg a gyimesi tojásmintákat és hallgasd meg az elnevezésüket! Keresd meg azt a két tojást, amelyiknek van párja!

 

9. Igaz vagy hamis?

Jézust a sivatag homokjába temették el.

 

10. Dobj fel egy piros tojást és kapd el anélkül, hogy összetörne!

 

Kisiskolásoknak:

1. Melyik a kakukktojás?

a. tojásfestés

b. locsolkodás

c. tojáskeresés

d. jelmezbál

 

2. Mire emlékezünk húsvétkor?

a. Jézus születésére

b. Jézus halálára

c. Jézus feltámadására

 

3. Igaz vagy hamis?

Vasárnap hajnalban asszonyok mentek Jézus sírjához.

 

4. Alkoss értelmes szavakat az alábbi betűkből:

a. O S J T Á

b. T É V H S Ú

c. O L Á C O S S L

 

5. Nevezz meg hat állatot, amelyik tojást tojik!

 

6. Mit jelent a Golgota név?

a. kereszt

b. koponya

c. piros tojás

d. nyúl

 

7. Figyeld meg a gyimesi tojásmintákat és az elnevezésüket! Sorolj fel három tojásmintát emlékezetből!

 

8. Mondj egy locsolóverset!

 

9. Nevezz meg két húsvéti szokást!

 

10. Dobj fel egy piros tojást, tapsolj egyet, majd kapd el a tojást anélkül, hogy összetörne!

 

Nagyobbaknak:

1. Melyik a kakukktojás?

a. karácsony

b. nagypéntek

c. farsang

d. húsvét

 

2. Miért mentek vasárnap hajnalban az asszonyok Jézus sírjához?

 

3. Mondj egy locsolóverset!

 

4. Igaz vagy hamis?

Jézussal együtt két rablót is keresztre feszítettek.

 

5. Alkoss értelmes szavakat az alábbi betűkből:

a. E T M Á S F L A D Á

b. S S Z Í K R I L A

c. J O E K T S S S É Á R E

 

6. Ki mondta el az asszonyoknak, hogy Jézus feltámadt?

a. egy pásztor

b. egy gyerek

c. egy angyal

d. egy katona

 

7. Figyeld meg a gyimesi tojásmintákat, olvasd el az elnevezésüket! Sorolj fel emlékezetből két olyan tojásmintát, amely növényről kapta a nevét!

 

8. Figyeld meg a gyimesi tojásmintákat, olvasd el az elnevezésüket! Sorolj fel emlékezetből két olyan tojásmintát, amely állatról kapta a nevét!

 

9. Figyeld meg a gyimesi tojásmintákat, olvasd el az elnevezésüket! Sorolj fel emlékezetből két olyan tojásmintát, amely használati eszközről kapta a nevét!

 

10. Dobj fel egy piros tojást, tapsolj egyet a hátad mögött, majd kapd el a tojást anélkül, hogy összetörne!

 Jó játékot, áldott ünnepet!

(Megjelent a magyarországi Előretolt Helyőrség 2018. március 31-i számában)