Csóka Ferenc: Paramánia

2023. október 10., 11:43
Szabó Ottó: A bűn az nem lesz könnyebb

Jenő lehunyta a szemét, és nyomkodni, dörzsölgetni kezdte őszülő halántékát. Csupán a megszokás vezette mozdulatait, a tompa fájdalom a fejében most sem csökkent. Lívia ott ült előtte a fotelben. Jenő csukott szemmel is látta a támla mögül előmeredő, fiúsra nyírt koponyát, az elálló, lepkeszárnyszerű fület. Hihetetlen, hogy hajdan meghalni is képes lett volna ezért az asszonyért... Mit szeretett benne egyáltalán? A ragaszkodó, hiszékeny kutyatekintetét, mely úgy csüng a villódzó képernyőn, mint a kisgyermek szeme a színekben tobzódó karácsonyfán? Teljesen elvették az eszét ezek a műsorok! Mindent megnéz, ami csodákkal, misztikummal kapcsolatos. Pirinyó agyacskáját eluralták a guvadt szemű, szürke űrlények, a bolygóközi közösülések, a reinkarnáció, a szellemek, a természetgyógyászat és minden, amiben a para előtag fellelhető. Már a parafa dugót is áhítattal szemléli. Ráadásul mostanság az ő elviselhetetlen szívbaja sem ébreszt benne szánalmat. Még a főzést is hanyagolja. Eszi a kecskének való ételeit, és naponta háromszor alfa állapotba zuhan.

Főként az ufós históriákat imádja. Sikoltozik a lelkesedéstől, ha olyasmit hall, hogy a guvadt szeműek fajuk nemesítése céljából, melyet igencsak elkorcsosított a szenvtelen idő, eltulajdonították egy szerencsétlen, elrabolt nő petéjét. Órákat töltött éjjelente az ablaknál, furcsa fények után kutatva. Egyszóval, teljesen használhatatlanná vált, mint feleség.

Jenő kinyitotta a szemét. Lívia még mindig ott ült előtte. Mozdulatlanul, és valószínűleg tátott szájjal. Meg sem rezdült a picurka, fekete fejecske. Olyan volt, mint egy labda. Milyen boldogítót lehetne vele nyitni egy röplabdameccsen! Netán tizenegyest rúgni a jobb sarokba… Védhetetlent.

Hirtelen leküzdhetetlen sportolási kényszer fogta el. Golfozni támadt kedve. Élvezettel ragadta meg az ütőt, megemelgette, a súlypontját kereste. Azzal persze teljes mértékben tisztában volt, hogy a piszkavas nem a legtökéletesebb sporteszköz, de egyszeri használatra talán megfelel. Gondosan, visszafojtott lélegzettel célzott. És bumm!!! Talált! Egy röpke pillanatra elégedett vigyor ült ki az arcára. Aztán rádöbbent, hogy mit tett.

Megrémült. Felrémlett előtte a börtön képe, ahol halónincsszamárisjó szexet űznek felajzott, borostás férfiak. Ez nyomban cselekvésre ösztökélte. El kell tüntetnie az asszony holttestét! Ha érdeklődnek felőle, majd azt mondja, Lívia elhagyta őt, elment, nem tudni hová. Az utóbbi időben már teljesen bolond volt.

A kert legtávolabbi zugában ásta meg a sírt. A „temetés” után visszaballagott a házba, és töltött magának egy italt. Majdhogynem boldog volt. Kiadta dühét, elégtételt vett a megaláztatásokért. Már a pulzusa is egyenletesen vert. Hiába, a sport jót tesz a beteg szívnek.

Csengettek.

Ki lehet az éjnek idején? – lesett a bejárat felé riadtan. Remegve nyitott ajtót. Az előszoba gyengén pislákoló fénye az előtte állóra vetődött. Anyám! – nyögte Jenő kimeredt szemmel, aztán a szívéhez kapott, és hangtalanul összerogyott.

 

(Megjelent a felvidéki Előretolt Helyőrség 2023. szeptemberi számában)