Iancu Laura: A telet szeretem

2023. július 02., 09:04
Nagy István: Temető (pasztel, 23×31 cm, 1919, magángyűjtemény)/Forrás: Wikimedia Commons

A kísértetek éjjel járnak. Ha járnak.

Hallom a déli harangszót – ilyenkor a rosszak kötélen vannak.

Amikor szentelt dolog munkázik, a rossznak nincsen ereje.

De, mit kereshet ilyenkor egy ember a temetőben?

Jó ideje nincs új halott.

Dologidő van. Kinek van érkezése keresztek közt botorkálni?

Az usánkáról felismertem. Csak neki van ilyen a faluban.

Nincs melege, bácsi Isti?

Reám van tekeredve a Nap, s úgy is fázom, gyermekecske. Kacagj. Ha kacagnivaló: kacagj – oldott rajtam.

A temető mellett? – kérdeztem vissza.

Öregember s nem tudja mi az illem?

Lehetséges, hogy gyermektől ezt eltűrné a szokás, de én halál dolgában szintúgy állok, mint az öregek. Kapaszkodom…

Mit keres a temetőben?

A nyolc bárány s a két kecske után porzik az út.

Az itatóhoz rohannak.

Ha szárnyam volna sem tudnék lépést tartani velük.

Mit kereshet a temetőben? Kivált, ha – mint mondja: hidegleléses beteg.

Mert az csúf betegség.

Akit megtalál, az már csak imádkozásra használhatja a testét,

és a világa az ágynál véget ér.

Az nem történhet meg, hogy nem mond igazat.

Először a bokrok karcolását mosom le karomról, s ha nyakam körül sem viszket már az erdei virágpor: teleiszom magam.

Nem esik jól.

A csorgó vize meleg. Bácsi Isti fázik.

Akárhogyan forgolódom, a Nap sugarát egyenesnek látom.

A talpamat süti a forró föld, mintha parázson járnék.

Igazam van abban, hogy a telet szeretem.

Akkor is hó volt, amikor Édesanya elvitte bácsi Istvánhoz a Magyarfődről érkezett levelet, hogy olvassa fel.

Mi hír a kozári rokonokkal?

Bácsi Isti asszonya pörkölt dióval etetett meg, és kalászba fonta a hajam.

Először azt mondta:

Csendes leányka vagy. Nem beszélsz semmit.

Aztán megszidott:

Hát téged nem tanítottak meg arra, ha kérdeznek valamit arra felelni kell?

Én a kozári levélre figyeltem…

Mert sok van, amit nem értek ebből a világból.

Bácsi Isti nem járt iskolába, mégis tud olvasni.

Édesanya kijárta a négy osztályt, mégsem tud olvasni.

Magyarul.

Gondoltam arra is, hogy bácsi Isti hazudik.

Csak kitalálja, hogy az van odaírva…

Aztán, amikor a fényképről beszélgettek, meggondoltam magam. Igaz ember. Csak én tudok keveset.

Hol tanulta meg a magyar írást, bácsi Isti?

A temetőbe.

Megindult a kacagásom, de meg is állt.

Ha nem is hazudik: kínoz.

A holtaktól?

Nevetett. De mintha a más szájával nevetett volna…

A sírfeliratokról! Elválasztottam a magyar írást az oláh írástól s egyhamar megértettem.

Hazafelé Édesanya azt mondta: a kozári rokonoknak oláh írással válaszol. Mi egyebet tehetne?

Vizet merítek.

Itatok.

Anyó házában beszéd van.

Ha más nincs, hát Istennek mondja a magáét.

Nem mondom el, kit láttam a temetőben.

Nem hinne nekem.

Isti beteg ember, a bajára sem tud kimenni! – ezt mondaná.

És akkor úgy tűnne: csakugyan kísértet láttam világos nappal. Harangszó alatt.

Ebből énekelve is az következik, hogy régről lakhat bennem egy nagyobb fajta bűn.

Jobb hát, ha hallgatok.

Édesanya még azt találja mondani: A helyét keresi a temetőbe bácsi Isti.

És akármilyen becsületes dolog is ez: az én szívemet efféle szókkal ne szurkálja senki.

Vasárnap a kamrából loptam egy marék túrót, törtem egy darab málét, és egy abroszba eldugtam a híd alá.

A mise előtt elvegyültem a sokaságba s amikor beharangoztak: kiváltam.

Fától fáig bujkálva futottam bácsi Istihez.

De őt rázza a hideg. Értsem meg. Rám talál ragadni a betegsége – effélékkel fogadott.

Egyik szavával fázott, a másikkal énekelt.

Apóddal egy helyen voltam a verekedésbe – mondja.

Fogadást is kötöttek a háború kimeneteléről. De ennek megtudására még gyermek vagyok.

Nem is azért jöttem – mondtam.

A teste forró. A szobában száraz meleg tikkaszt.

Lehetetlen, hogy a hideg rázzon engem.

A mise végére haza kell érnem…

Hogy kell írni magyarosan, bácsi Isti?

Mintha koronázásra szólították volna: felugrott.

Felült.

Ej! Azt akarnád te megtudni?

Azt. Most!

Hozd ide a vágódeszkát. Válassz szenet a hamuból. Mivel kezdjük?

Az elejével!

ITT NYUGSZIK ISTENBEN…