Orbán János Dénes: Miért ne menjünk Erdélybe

2022. június 28., 15:45
Csillag István alkotása

Veszekedés

A komák vadászni mennek, de se tudásuk, se szerencséjük nincsen, az egyetlen vad is elmenekül. Szótlanul ülnek egy fatörzsön, s kortyolgatják a háziszőttest. Végre megszólal az egyik:

– Elfutott az a nyúl…

Hallgatnak, kortyolgatnak.

Megszólal a másik koma:

– Nem nyúl vót, hanem őz!

Iddogálnak, majd felcihelődnek, és arrébb mennek.

Megéheznek, kicsomagolják a szalonnát s a burduftúrót, falnak. Megint megszólal az első koma:

– Abbiza nyúl vót.

A vacsoránál aztán a másik válaszol:

– Ejszen őz vót!

Ülnek, nézegetnek maguk elé, iddogálnak.

Éjfél felé a harmadik koma feláll.

– Na, én ezennel elmentem.

– Haza akarsz menni? – kérdik azok.

– Micsináljak? Nem bírom, hogy egyfolytában herregtek s veszekedtek.

 

Hasonlóság

– Te koma, szereted te a pinát?

– Há hogyne szeretném, komám.

– Akkó te es olyan vagy, mint a faszom.

 

Azétt cseppet más

Ünneplőbe őtözve, kifestve menyen a bótba a szentsimoni fehérnép. Meg es kérdi az eladó:

– Ejszen ünnepnap van magiknál?

– Métt kérdi?

– Azétt, met ne, kedd van, s méges ünneplőbe őtözött.

– Á, semmi különös, csak meghótt az uram, aztán mondom magamnak, ha nem es ünnepnap, de azétt cseppet más, mint a többi.

 

Platóniás szerelem

A székely baka kimenőt kér, mert háztűznézőbe megy. Mikor visszaér, egy üveg pálinkával hálálja meg az őrmesternek a kimenőt. A tiszt kíváncsiskodik:

– S aztán jó vót a szerelmeskedés, fiam?

– Há, őrmester úr, csak olyan platóniás vót.

– Értem én. Csak a csókig s a csecsfogdosásig jutottatok el.

– Dehogy, baszott az, mint az öngyilkos, de egy csepp ételt nem adott.

 

Szíves vendéglátás

Békopog a csóréseggű egy házba, s kérleli a fehérnépet:

– Drága naccsága, három napja nem ettem egy falatot sem, nem tudna megszánni valamivel?

– Dehogyesnem… Tegnapi leves jó lesz?

– Jaj, há hogyne lenne jó.

– Na, akkó jöjjön vissza holnap!

 

Számonkérés

FELESÉG: Hol kódorogtál, János, az anyád úristenit? Hiszen már pityvarlik!

AZ URA: Métt? Ha itthon lettem volna, akkor es pityvarlana!

Izélés

Az öregecske ösmerős cinkát vesz fel a szekerére. Mennek, menegetnek, eccer csak a cinka megszólal:

– János bá, szeret maga izélni?

– Há mán hogyne szeretnék – sirítgeti a bajszát az öreg.

– Na, akkor izéljen egyet a lovak közé, met én sietek erőssen.

 

Jó cúg

A négy testvér egy évegre bukkan a nagyapától örökölt ház fészerében.

Fáin éveg, ejszen jóféle nedű van benne, s az öreg nagy mestere vót a főzicskélésnek s az eperhordóban érlelésnek. Az egyik kicibálja a dugóját, s jól meghúzza. Átveszi a másik, beléiszik az es. A harmadik es, a negyedik es, mindegyik jó cúggal. Amikor az éveg körbement, egymásra néznek:

– Petróleum.

– A’.

 

A bolond es

János bá magához inti az unokáját:

– Édes fiam, eriggy, s hozzál nekem bort!

– Menyek én szívesen, de adjon valami pénzt es reá!

– Pénzért a bolond es tud hozni, fiam.

Térül-fordul a legényke, s kisvártatva jön es vissza. Átnyújt egy üres fluskát az öregecskének.

– Ej, fiam, ki látott már olyat, hogy valaki üres fluskából bort igyék?

– Há teli fluskából a bolond es tud inni!

 

Tapintat

Éjszaka hívják ki a doktort. Zokszó nélkül, böcsülettel el es látja a beteget.

A gazda mentegetőzik:

– Meg se haraguggyon, doktor úr, de fizetni nem tudunk! Azétt es hívtuk éccaka, me tuggyuk, hogy nappal pénzt keres.

 

Fellebb, lejjebb

BÍRÓ: A bíróság bűnösnek találta, és három hónap börtönre ítélte. Megértette-e?

ATYAFI: Meg.

BÍRÓ: Megnyugszik az ítéletben?

ATYAFI: Nem.

BÍRÓ: Akkor fellebbez?

ATYAFI: Én aztán biztos nem.

BÍRÓ: Hát akkor mit akar, ha se nem nyugszik meg, se nem fellebbez?

ATYAFI: Lejjebbezek, kérem, met erőssen sok az a három hónap egy szaros bicskázásért.

 

Miért nemzünk utódokat

Összeteremtézi az ember a fiát:

– Nem azétt csállottalak, met kellettél, hanem met jólesett!

 

A kutya töke

A szőrbefingó legényke bámulja erőssen, ahogy a kutya nyaldossa a tökeit. Mondja az apjának:

– Édesapám, de jó vóna, ha én es meg tudnám tenni, amit a kutya.

Az apja megvonja a vállát:

– Megpróbálhatod, fiam, ha van gusztusod hezza, de szerintem megharap.

 

(Megjelent az erdélyi Előretolt Helyőrség 2022. második májusi számában)