Dr. Balázs Géza: Jogszabályok kerültek megkerülésre

2023. április 26., 08:54
Tóth Ernő: Az álom kapuja (vegyes technika, papír, 50 × 70 cm, 2020)
Nyelvi barangolások (103.)

Címünk egy gyakori nyelvhelyességi hiba karikírozása. A későbbiekben bemutatom ezt is, de addig lássunk másokat!

 • Kényesen ügyel arra, hogy a beruházás megfeleljen a lehető legszigorúbb szakmai követelményeknek.

Furcsa ez a kényesen ügyel. Nem keveredés? Kényes valamire vagy kínosan ügyel valamire. Ennek ellenére mindkettőre van találat az interneten, a kínosan ügyelre körülbelül hatszor annyi, mint a kényesen ügyelre. Kínosan ügyelni vagy kényesnek lenni… Úgy látszik, hogy lassan egyre megy.

 • Észrevették, hogy az egyik házból kiugrik az ablakon egy férfi és menekülni kezd. Ebből a rendőrök arra következtettek, hogy a menekülőnek vaj van a füle mögött, ezért utána eredtek és elfogták.

Ősrégi, legalább félévszázados nyelvművelői figyelmeztetés, hogy tipikus szóláskeveredés áll fenn: valami van a füle mögött és vaj van a fején… Most még nem mindegy. De lehet, hogy ötven év múlva ez is eggyé válik, s akkor már úgy fogják gondolni, hogy valakinek valamiért vajat tettek a füle mögé. 

 • Egy üzemanyagszállító vasúti szerelvény lángokban áll, a híd egy része látszólag leomlott… Az orosz hadiipar látszólag máig jelentős mértékben támaszkodik a nyugati, főleg amerikai technológiák importjára…

Látszólag leomlott. Látszólag támaszkodik. Vagyis csak úgy látszik, hogy leomlott, valójában nem. Úgy látszik, hogy támaszkodik, valójában nem. Pedig nem ezt akarták mondani. Hanem azt, hogy: láthatólag. Vagyis nyilvánvalóan leomlott. Nyilvánvalóan támaszkodik. A látszólag nem láthatólag!

 • A magyar tanyavilág kapcsán megjegyezte, hogy azért szerette nagyon, mert az adja a magyar szellemiség óriási tárját.

A nyelvtani alak ingadozása okozza a bizonytalanságot. Az egyes szám harmadik személyű birtokos személyragnak (újabban: személyjelnek) kétféle változata van (kar-a – kar-ja, csütörtök-e – csütörtök-je), de bizonyos esetekben csak egy, ahogy itt is: a szellemiség tára és nem tárja.

 • A hálózat helyreállítását a télies idő egyre inkább megnehezíti.

Új jelenség, hogy nem mernek a meteorológusok az időjárással (és nem az idővel) kapcsolatban biztosat mondani, tehát szerintük az időjárás nem nyári vagy téli, hanem nyárias vagy télies. Pedig alapesetben decemberben az időjárás: téli! Ősszel viszont gyakran fordulhat az időjárás téliesre.

 • A nehézségek miatt sok tervezett beruházás felfüggesztésre került.

Egyszerűsítsük a terpeszkedő kifejezést! Sok tervezett beruházást felfüggesztettek. Az efféle terpeszkedő kifejezések közül csúcstartónak számít Balog Lajos kiskunhalasi tanár kollégánk gyűjtése: jogszabályok kerültek megkerülésre.

 • Az idei évben több pályázati beruházást végeztek el. Az útátjárók jelenleg ideiglenes állapotban vannak, még az idei évben befejezik a régi vágány bontását is Kiskunhalasig.

Újabb fölösleges terpeszkedés! Az idei évben helyett inkább mondjuk-írjuk azt, hogy: idén. Mindkét esetben, sőt mindenkor!

 • A dadus látta, hogy kompromittálom a foglalkozást, megfenyegetett, hogy összeakasztjuk a bajuszt.

A foglalkozást kompromittálni annyit tesz, hogy hírbe hozni, gyanúba keverni, lejáratni. Nem inkább arról lehetett szó, hogy: szabotálta, azaz nem akarta végrehajtani? Sohase tudjuk meg! Persze az is érdekes, hogy a dadussal hogyan akasztjuk össze a bajuszt… Nyilvánvaló, hogy átvitt értelemben használjuk a szólást, de pont a dadus esetében… bajusz?

 • Ezután viszont nagy hibákat vétett sorozatban a védelem, és Sz., ha szerencsével is, de bejuttatta a bőrgolyót R. hálójába… A győzelem miatt örülhetünk, fontos három egységet szereztünk, de őszintének kell lennünk, rengeteg súlyos hibát vétettünk ma.

A hibát vét szerkezetre is legalább ötven éve hívják fel a figyelmet a nyelvművelők. Mivel mindhiába, valószínűleg tudomásul kell vennünk. Egyébként tautológiának, fölösleges többletnek gondoljuk. A vét azt jelenti, hogy bűnt, hibát követ el, tehát a hibát vét így túlzás. De már az értelmező kéziszótár is megbocsátó, pusztán pongyolának és sportnyelveinek véli a hibát vét formát. Balog Lajos tanár úr – a példák gyűjtője – hozzáteszi, hogy a szótárban nem említett használatban is furcsának gondolja a hibát vét szókapcsolatot: elvétette a célt, azaz elhibázta. Inkább azt mondaná: hibát követ el, hibát ejt, de leginkább azt, hogy: hibázik.

 • Sokáig azonban nem kellett elkeserednie.

Mivel az elkeseredik igében van valami mozzanatosság és befejezettség, a sokáig meg folyamatosságra utal, a kettő üti egymást. Így jó lenne: Sokáig azonban nem kellett keseregnie.

 • Egészségügyi okokból elengedték az őrizetből és a pszichiátriára szállították azt a 69 esztendős férfit, aki három emberrel végzett Párizs belvárosában.

Sokszor elmondtuk, kifogásoltuk, hogy az egészségügyi helyett többnyire megfelelő lenne az egészségi, de mindhiába. Az egészségügy győz az egészség felett…

 • A felvételen jól látszódott az elkövető, akit rövid idő alatt elfogtak a rendőrök.

Ahogy az egészség helyett egészségügyi áll, úgy a látszik helyett látszódik. Fölöslegesen.

 • Bár az energiatakarékosság miatt szerte az országban több kulturális intézményt ideiglenesen bezárnak, a múzeumot és a látogatóközpontot ez a döntés nem érinti.

Az ok és cél összekeverése is általánossá vált. Az energiatakarékosság itt nem ok, hanem cél, tehát: az energiatakarékosság érdekében.

 • Mivel a járművét nem az út vonalvezetésének megfelelően kormányozta, ezért előbb nekiütközött, majd felhajtott a forgalmi sávokat elválasztó járdaszigetre.

Nem kell ennyi kötőszó! Inkább így: A járművét nem az út vonalvezetésének megfelelően kormányozta, ezért előbb nekiütközött, majd felhajtott a forgalmi sávokat elválasztó járdaszigetre. Vagy: Mivel a járművét nem az út vonalvezetésének megfelelően kormányozta, előbb nekiütközött, majd felhajtott a forgalmi sávokat elválasztó járdaszigetre. Igaz, az is zavaró, hogy az utolsó két állítmánynak nem egyezik meg a vonzata, így azokat nem lehetne összevonni. Helyette így kellene: előbb nekiütközött a forgalmi sávokat elválasztó járdaszigetnek, majd felhajtott rá.

 • Az ENSZ-főtitkár is üdvözölte az egyezményt, azonban figyelmeztetett: a konferencia a legsürgetőbb kérdéseket egyszerűen a paplan alá söpörte.

A paplan alatt is vannak dolgok, de a szólás úgy szól: a szőnyeg alá söpör.

 • Megnyílt a karácsonyi vásár Bécsben, de idén más lesz a megszokottnál.

Helyesen: más lesz, mint megszoktuk, vagy: szerényebb lesz a megszokottnál.

 • Kevesebb LED-izzók világítják meg a vásár környékét.

Helyesen (nem is értjük, hogy miért nem vette észre a fogalmazó): kevesebb LED-izzó világítja meg a vásár környékét.

 • A gyerekek nem mehetnek ki egyedül az utcára, muszáj vezetni őket mindenhová – mondta el stábunknak ez az asszony.

A gyerekeket vezetni kell? Nem fordítási hiba ez? A gyerekeket mi nem vezetni, hanem kísérni szoktuk.

 • Csinos kis karavánjával minden jelentősebb eseményen megfordul. …Így jutott el karavánjával Angliába és a Jersey szigetre is.

Magyarul elég értelmetlen ez a szöveg. Fordítási probléma lehet az oka. Az angol caravan ugyanis magyarul: (vontatott) lakókocsi, kempingautó. Így már sokkal világosabb lenne a leírás. De ha a jogszabályok folyamatosan megkerülésre kerülnek, akkor annyira nem csodálkozunk.