Ilyés Krisztinka: Időutazás Petőfivel

2023. január 23., 08:54
Petőfi busz/Fotó: Ilyés Krisztinka
„Átröpűlök hosszában hazámon,
Át a földön, az egész világon.”
(Petőfi Sándor: Dalaim)

Kerekeken utazik vissza az időbe és szállítja utasait a reformkorba, Petőfi Sándor életének különlegesebb epizódjaiba a Petőfi névre hallgató múzeumbusz.

Január 23. és 24. között Vácon parkolt le a Petőfi Irodalmi Múzeum Petőfi Sándor-emlékévre készült vándorkiállítása, amely szorosan kapcsolódik a nemrég közönség elé tárt Költő lenni vagy nem lenni című Petőfi-tárlat tematikai és szerkezeti célkitűzéseihez. Mindkét kiállítás felépítése azon az elven alapszik, hogy a híres költőt ne az életrajzi sajátosságai révén, hanem a költészetén és a hozzá közel álló tárgyakon keresztül ismerhessük meg. A busz belső terét a tárlat megálmodói úgy alakították ki, hogy a három egységből álló Petőfi-kép létrehozására alkalmas legyen.

Petőfi busz/Fotó: Ilyés Krisztinka

Petőfi életének bemutatása több szempontból is az utazáshoz, az úton levéshez köthető fogalmakból indul ki, hiszen az utazókiállítás mottója, Petőfi Dalaim című versének egy részlete – „Átröpűlök hosszában hazámon” – előhívja azokat a gondolatokat, és azt az életérzést, amely a kétszáz éve született költő utazás iránti szenvedélyével társítható, de a múzeum nem mindennapi jellege is hasonlóan összeköthető a főtémával.

A múzeumbusz belső világát tíz kiemelt gyűjteményi darab keretezi, amelyek valamilyen módon Petőfi életéhez, s így a Petőfi-kép kialakulásához köthetők. Mindegyik relikvia – kezdve a Petőfi édesapja, Petrovics István mészárosbárdjától egészen a Szendrey Júliától kapott gyöngyhímzéses pénztárcáig – egy-egy állomását jelöli a Petőfi-életútnak, s amelyeket az adott időszakra vonatkozó versek, levelek és kéziratok egészítenek ki.

Petőfi busz/Fotó: Ilyés Krisztinka

A korábban említett Petőfi-portré harmadik puzzle-darabja maga a látogató lesz, hiszen Petőfi költővé válását, életpályájának megválasztását, a családalapítását és egyúttal az irodalom életének átrendeződéséért felelős költő karriertörténetét a busz időutazói egy-egy saját, általuk összeállított narratívába helyezik el, s így a saját olvasatuk által kirajzolódó térképen több, az 1800-as évek korlenyomataként szolgáló jelenséggel is megismerkedhetnek. Így kerül előtérbe a Pesti Divatlap című folyóirat vagy Vahot Imre és Petőfi kapcsolata, de Arany János is helyet kap a busz egyik ülésén. A múzeumbusz egyéb különlegességei közé tartoznak az izgalmas formai és vizuális megoldásokkal megjelenített Petőfi-versek, többek között az Egy estém otthon, a Szeptember végén és Az alföld. Az utazás végén a látogatók egy interaktív feladatot is elvégezhetnek, egy digitális kvíz kitöltése során próbára tehetik a tárlaton megszerzett tudásukat.

Petőfi busz/Fotó: Ilyés Krisztinka

A Petőfi-busz elsődleges célkitűzése, hogy Magyarország teljes területére, illetve a Kárpát-medence különböző pontjaira is eljuttassa Petőfi Sándort és életművét, illetve egy emlékezetes (idő)utazással szolgáljon a Petőfit és a költő korát megismerni vágyóknak.