Varga Melinda: Az éles fény árt a költeménynek

2022. április 15., 08:39
Dr. Tóta Krisztián: Téli tópart

Felhők libbentik fel az éjszaka sötétjét, a holdra járó álmok ezüstszoknyákban táncolnak, függönykarnison fény-árnyék villanások, autók motorbúgása töri szét a csendet. A retinák alatt fenyőfák, patakok redői, esti harangzúgás, hazavágyódó gondolatok keringője.

A tűzvirágok még alszanak az avar alatt, de holnap már lila fejükkel utat törnek a vastag levélrétegen, a tavasz akaratból fűzött gyöngysor, átszeli a jégbőröző tavakat, illata tágra nyitja a teret, besétálhat rajta Jézus is, hogy újra megváltsa a világot.

Kétszáz kilométerre tőlem a szülőhely kartotékai várnak rám, a hazatérők izgága mosolya arcomon, emlékeimet ízlelgetem. Otthon még tél van, a hegyek homloka deres, a völgyekben nem nyílnak még a virágok. Hamis szelek süvítnek a Kelemen-havasok felől, az udvarokat éjjelente meglepi a végtelen hó. Hóhang, hótekintet, hógallér, hószív. A nők derekán végigborzong a reggeli cidri-fagy, férfiak szakállán mindenség-idők hallgatása. Gyógyuló sebek ideje a tél.

Félelmesek és nyugtalanok a költők álmai. A székely csendek csobbanó nyugalmából kéne inni, mielőtt a versek papírra vetülnek, nem volna akkor annyi tétova szó, tévelygő ige, nárcisz-jelzők, csonka mondatok. Rejtett iránytűkkel a bőr alatt keressük, ami a napot a földdel összeköti, az idő előtti időt, amikor minden tiszta volt, Héliosz és Szeléné nászát, Gaiát és Uránoszt, amikor még szerették egymást. Versbűvölő éjszakákon békéről álmodik a költő, a rímeknek nincs ma cukorzománca, lidércesek a versütem-fellegek. Csak békét hozó szavaink nincsenek, közös nyelvünk az enyészet és a szenvedés ellen, amely összeköt Keletet Nyugattal, tengeren inneni világokat a tengeren túl létezőkkel.

a költők álmai aranyat érnek
nagy fekete vadakként vonulnak át
a költők életén az éjszakák
és minden háború tart egy egész költő-életen át
mert ők szenvedik a háborúk eljövetelét
mikor még béke van
s csak ők tudják hogy nem sokáig
szenvedik a legnagyobb veszteségeket
mert övék minden halott emlékezete
és a nők siralma
és az elbitangolt csikók gazdátlansága

Gratulálunk Király Lászlónak a 2022. márciusában kapott Kossuth-díjáért! A kiemelt sorok vendégszövegek a Nap hold kék mezőben és Sziklarajz című versesköteteiből.

(Megjelent az erdélyi Előretolt Helyőrség 2022. áprilisi számában)