Juhász Kristóf: Fehér királynők

2023. június 03., 11:04
Nemes Fekete Edit: Távozók – Fotó: Molnár Edvárd

Gyuri szomszédnál vettem észre a különleges sakkfigurákat. Látszólag abszurd és életszerűtlen (bár lehetne akár valami magasztos mellékzöngéje is, de most nincsen): fehérek a fehérek ellen. Jobban belegondolva: a legreálisabb sakktábla, amit életemben láttam. Különösen, ami a királynőket illeti. Királynőből élőben még nem is láttam feketét, csak a történelemkönyvek és a valamivel okosabb történelmi regények lapjain. Fekete királlyal dugig vagyunk, nézd, most is jön mögötted egy az autópályán, fekete hintója ellenségei koponyájával ékesítve. A fekete királyokkal nincsen semmi baj, hisz már messziről feketéllik egyértelmű üzenetük: eltiporlak, földarabollak, a bankkártyám élével heréllek ki, ha az utamba állsz! Semmi fakszni, semmi trükk: ők a fekete királyok.

Bezzeg a királynők! A fehér királynők! Égi ragyogásban, vakító fehérben! Andalító, matt tejfehérben! Hullámtajtékos, bodros habfehérben! Libbenő-lobbanó, áttetsző fehérben!

Megszüli gyermekét, de csak azért, hogy mint csónakon az áradat elől, meneküljön rajta saját átkos életéből. Mondom: királynőm, öltözz feketébe! Nem, hisz ő ártatlan, neki fehér ruha jár, ő fehér királynő.

Gyűrűt kér, gyereket, házat, és hűséget, aztán kiderül, hogy csak hódolókat akar, és semmilyen fordulat meg nem változtatja, csak imádott önmagát akarja csodálni. Mondom: királynőm, öltözz feketébe! Nem, hisz ő áldozat, rá fehér ruhát kell adni, ő fehér királynő.

A király nyakába ül, a király vállára áll, s ott feni ki nagy herélőkését: ha elvérzett majd az ökörré tett férfi, jön a következő. Mondom: királynőm, öltözz feketébe! Nem, hisz ő tiszta lény, fehérbe öltözik, ő fehér királynő.

Megmentőért könyörög, hálakönnyeket hullatva ugrik nyakába, s győzelmi lobogóként hordozza körbe: itt a hősöm, lovagom, férjem! Aztán ha eléggé meg lett mentve, és úgy érzi, hogy a saját egója nem fér el a hőséétől, inkább elmarja a nagy hőst, és visszaoson ahhoz a nyomorulthoz, akitől megmentették, hiszen annak nem kell hálásnak lennie. Mondom: királynőm, öltözz feketébe! Nem, hisz ő csak egy kislány, fehér ruhácskában, ő fehér királynő.

Királynők, királynők, szép fehér királynők! Rangotokhoz nem méltó ostoba pórok otromba hazugsága, nem illő hozzátok talpnyaló udvaroncok körmönfont cselvetése, tolvaj bankárok számító alattomossága, aljas törvényhozók igazságot elkendőző csűrés-csavarása!

Királynők, királynők, szép fehér királynők, öltözzetek végre talpig feketébe! Szőjétek káoszfekete ruhátok örök éjjelébe sötét ékkövekként halálfélelmetek, életundorotok! Karcsú derekatokon feketéllő díszes öveteken csilingeljenek büszkén volt szeretőitek lőcsei és koponyái! Fekete címereteken és fekete zászlótokon viseljétek büszkén saját fekete szíveteket, imádatotok egyetlen tárgyát!

Királynők, öltözzetek bátran feketébe! Feketén lobogjon hajatok, feketén lángoljon szemetek, feketén folyjon a méreg ajkatokról, fekete füst szálljon öletekből, gyújtsatok messze lobogó, fekete tüzeket! Királynők, legyetek büszkén, szabadon feketék!

Hadd dönthessük el már tisztes távolságból, hogy be akarunk-e menni országotokba.