Szakács István Péter: Black and white

2020. szeptember 04., 09:28
Lázár Tibor: Pink-szent (akrilspray, akril, közepes sűrűségű farostlemez, 88 × 88 cm, 2019)

Az előbb még itt volt, meresztette az Úr a szemét hitetlenkedve az űrbe. Aztán, megunva a hiábavaló keresgélést, hívta a szolgálatos angyalt.

– Hova tűnt a földgolyó? – förmedt a mennyei alkalmazottra. A Világegyetem összes égiteste közül ez az aprócska bolygó állt legközelebb a szívéhez. Igazi remekmű. Made in Heaven. Ahányszor csak tervezőasztala mögül fölemelte a tekintetét, gyönyörködve szemlélte, mint forog fénylőn a végtelenben. Nem bírt betelni vizei ragyogásával, kontinensei pazar színeivel. Most azonban csak egy sötét foltot látott a helyén.

– Ott van most is, ahova te helyezted, Uram – jelentette az angyal. – Az a sötét folt a Föld…

– Te ittál?! – méregette az Úr a szárnyas tisztviselőt gyanakodva.

– Szolgálatban sosem iszom, Uram – rázta meg a szárnyát az angyal. – Az ott tényleg a Föld, csak éppen feketére festették.

– Tessék?! – hökkent meg az Úr. Utoljára akkor lepődött meg így, amikor az a link Lucifer kétségbe vonta isteni kreativitását. – Mi az, hogy feketére festették?! Kik merészeltek belekontárkodni a Teremtésbe?! – dörgött a hangja, miként az a Nagy Könyvben meg van írva.

– Az emberek – mondta az angyal flegmán.

– Ki adott rá engedélyt? – meredt rá villámló tekintettel az Úr. – A Föld nem holmi külvárosi házfal, hogy grafitival bemázolják.

– Te, Uram. Hát nem emlékszel?! Te ruháztad föl szabad akarattal az embereket.

– Ilyen méretű beavatkozásra azért mégsem gondoltam – vakarta meg a fejét zavartan az Úr. – Halljam, hogy történhetett!

– A fekete emberek öntudatra ébredésével kezdődött – mesélte az angyal. – Sérelmeik számbavétele után ledöntötték a fehér felfedezők, államférfiak és hadvezérek szobrait. Betiltották a nekik nem tetsző művészi alkotásokat. A történelem átírása után a fehér színt is indexre vágták.

– Nahát, feketelistára került a fehér szín is – mosolyodott el önkéntelenül az Úr.

– Mi ebben a vicces? – értetlenkedett az angyal.

– Hogyhogy mi? A nyelvi komikum. Úgy látszik, kifelejtettem belőled a humorérzéket – ráncolta boltozatos homlokát bosszúsan az Úr.

– Végezetül pedig befújták fekete festékkel az egész Földet – fejezte be jelentését komoran az angyal.

– Protest produkciónak nem rossz, de azért mégsem maradhat így a földgolyó – összegezte az Úr a hallottakat.

– Miért nem, Uram? – emelte föl a hangját az angyal.

– Mert színesben sokkal szebb a világ – vonta össze bozontos szemöldökét az Úr. – Az emberiséget is többféle színben és színárnyalatban teremtettem. Még csak az hiányzik, hogy a fehérek túlkapásai után most a feketék is ugyanezt tegyék!

– Márpedig Te eredetileg feketének teremtetted az emberiséget, Uram, csak közben egy része sajnálatos módon színt váltott – vágott a szavába az angyal ingerülten. – Ádámot földből formáltad, a föld pedig tudomásom szerint fekete.

– A föld porából – javította ki az Úr. – Egy égi alkalmazottól elvárom, hogy pontosan idézze a Szentírást.

– Az mindegy – legyintett bosszúsan az angyal. A lényeg az, hogy itt fent is véget vessünk a diszkriminációnak. Haladó szellemiségű kollegáimmal úgy gondoljuk, hogy túlságosan is sok a fehér szent a feketék rovására.

Jeladására az ajtó kitárult. Fekete szentek számítanak feliratú táblákkal felvilágosult angyalok vonultak be az Úr irodájába.

 

(Megjelent az erdélyi Előretolt Helyőrség 2020. augusztusi számában)

Legfrissebb hírek
Legnézettebb
2021. április 20., 07:47