Antalovics Péter: Két nő

2023. szeptember 28., 08:15
Nemes Fekete Edit: Madonna kékben – Fotó: Molnár Edvárd

nemrég láttam egy forgalmas utcán
anya és lánya sétált karon fogva
lassan mentek sehova sem siettek
csak közelebbről vettem észre
a lány szeme a semmibe révedt
az anya élénk-halkan mesélt
talán leírta milyen épületek
közé szorította őket a szigorú idő
mennyire borongósak és kuszák
a szembejövő járókelők
hogyan csillog felettük
a decemberi égbolt

 

ha az ember elveszti valamelyik
érzékszervét a többi sokkal élesebbé
érzékenyebbé kifinomultabbá válik

Antalovics Péter | Az objektív absztrakciótól a személy(es)ig
A 2012-ben tragikus hirtelenséggel elhunyt Danyi Magdolna a ritkán megszólaló, szűkszavú költők közé tartozott, ám a mintegy négy évtized alatt született opusa így is egy bonyolult, sokszínű és sokmélységű költői pályaív megrajzolását teszi lehetővé, amelynek minden állomása figyelmet érdemel. Danyi összesen három önálló verseskötettel jelentkezett életében: Sötéttiszta (1975, Forum), Rigólesen (1988, Forum) és Palicsi versek (1995, Forum), illetve 2013-ban Enyhület és felröppenés címmel a Forum és az Életjel együttműködésének köszönhetően jelentek meg összegyűjtött versei. 

 

megfigyeltem az anya aggódó arcát
próbáltam kiolvasni tekintetéből
gondolatait míg a lányához beszélt
próbáltam rájönni merre néz

 

megfigyeltem a lány arcát
homloka fényét szabályos orra
ívét okos halántéka
kékesfekete árnyékát
anya és lánya sétált karon fogva
az anya élénk-halkan mesélt
a lány néha magabiztos
szelíd hangon válaszolt
tapinthatóvá vált akkor
a decemberi hideg
retinámba égett a kép
a lány látta a hozzá intézett
szavak színét már az anya
kapaszkodott a lányba s mentek
oda amit csak ők láthattak mentek
oda ahol csak a világtalannak
lehetett otthona


mint folyóban az áramlatok.

 

(Megjelent a vajdasági Előretolt Helyőrség 2023. szeptemberi számában)