Farkas Arnold Levente: Csigalélek és más versek

2024. február 24., 06:17
Fazakas Barna: Gyökerek (2020)

Csigalélek

Egerek költöztek a padlásra.
Az ördög angyalszárnyat vacsorál.
Harminc ezüstöt rejt a hal szája.
A kegyelem a bűnnek referál.

Ha elkárhozik a csigalélek,
üresen marad a csigaház, de
a lassúság lassan majd megéled.
A bölcsek indulnak napkeletre.

Az igazság rejtve mutatkozik,
fölfeslik a törvény szövedéke,
bizonytalan bizonyosság a hit,
szent tévedések lehetősége.

 

Felhőn kúszó rút csigalélek nyalja
az élet fájának gyönyörű
koronáját. Béke danája
rágja fogával az angyalszárnyak

fűszeres ízét. Halni tudókról
naplót írnak a végtelen álmok.
Vedlett kígyó bőrén harcol a minta
a tűzzel. Távolodom már, mint

az igazság, nincs bizonyosság.
Mindenen ott ül a látszat. Néma
a kertben a hajnal. Hal szájában
hallgat a harminc árva akármi.

 

Hajnalban a néma sötétség
fodrozódik a hidegben. Szűz
ragyogással telve az égbolt.
Csigalélek nem jó, énekli

az ördög, így veszi kezdetét
a játék. Halott angyal szárnyát
a tévedés kése levágja.
Elviselhetetlen a tavasz

ujjongása a szélben. Szavak
hiányába öltözik a név.
Fekete madarak hófehér
tollát veti a partra a tél.

 

nem lakik

ötödik töredék, pócsme-
gyer, huszonhárom január
huszonnyolc, szombat, jézus mond-
ja jó párszor, én vagyok a

jó pásztor, jános pedig mu-
tatja, íme isten bárá-
nya, munkaeszköz a testem,
amióta megtértem, ben-

nem lakik a lélek, a ha-
láltól nem félek, magdala-
i mária, naplójába

ezt írja, testálok protes-
tálok, harmadnap feltáma-
dok, zsoltárokat másolok

 

hatodik töredék, pócsme-
gyer, huszonhárom január
harmincegy, kedd, elbújok, de
megtalálnak, aztán majd úgy

csinálok, mintha szeretnék,
aztán majd úgy megszeretem
ezt a minthát, mintha úgy csi-
nálnék, mintha szeretném az

utánzást, másolatokat
készítek a valóságról,
összetévesztem a feltá-

madást a kertészettel, el-
bújok megint, de megint meg-
találnak, vérbe mártott test

 

hetedik töredék, pócsme-
gyer, huszonhárom február
három, péntek, elképzelem
mind a nyolcunk testét élet-

telenül, már nem hiszek ne-
ked, ha bé egyenlő cével,
cé pedig dével, akkor bé
egyenlő dével, de mi e-

gyenlő mivel, vajon lehet-
e azonos a dolog, ha
a név különbözik, hiszen

bé, cé és dé három külön-
böző, három egymással nem
egyenlő név, unatkozol

 

nyolcadik töredék, pócsme-
gyer, huszonhárom február
négy, szombat, magad előtt ülsz,
mondta nagymama, én ezt nem

értettem, hogyan ülhetnék
magammal szemben, tükör se
nincs előttem, igaza van
a tévedésnek, a szekrény

barna lakkját alakjanincs
arcaim lakják, nagymama
mögött nagymama, egy másik,

magad alatt rothadsz, a bőr,
a hús, az izmok, a köröm,
a csontok, én ezt nem értem

 

kilencedik töredék, pócs-
megyer, huszonhárom febru-
ár öt, vasárnap, a piros
pizsamás nő ruhája e-

lőkelő, vánkosba tölti
álmait, a piros pizsa-
más nő a verandán térdep-
lő árnyakhoz közelít, a

piros pizsamás nő homály-
ból terveket sző, meg kell fes-
teni valamit, a nő pi-

zsamás, piros ujjaival
a tilos dolgok között ve-
szít verssort a győzelemről

 

tizedik töredék, pócsme-
gyer, huszonhárom február
hat, hétfő, creatio ex
nihilo, soha nem tudtam

latinul, majdnem jó ember
vagyok, a kezdet előtti
csöndbe vegyül a tévedés
illata, kenyeret és bort

tesz az asztalra, angyalok
indulnak hajóval, lóval,
gyakorolni kell a versben

a hallgatást, egyedül hagy
a parton a hideggel, szél
fúj, a földdel párhuzamos

 

tizenegyedik töredék,
pócsmegyer, huszonhárom febru-
ár hét, kedd, a piros pizsa-
más nő férje éppen könyvet

olvas, a könyv éppen a hét
titkos görög bölcsről szól, vannak
benne képek is, az egyik
képen az alázat térdel,

a másik képen látható,
hogy lesz a szégyenből büszkeség,
a harmadik képen a nő

piros pizsamáját veti
le éppen, ha nem lennék nős, de
ezt éppen nem is gondolja

 

 

csak mellészereplő

nem tudok lenni jó, félek
a gonosztól, csuklom néha
még a csípős paprikától,
mert magamat ha faggatom,

időnként hosszan hallgatok,
a talpasóra oly konok,
mint lassan őrölő malom,
lenne még néhány mondatom,

a súgó néma vagy halott,
a saját életemben is
csak mellészereplő vagyok,

magamnak magány maradok,
a többi néma csendtitok

 

a békesség templomában
a háború istenének
márványból faragott szobra
áll, a talpasóra mélyén

az idő megáll, kisimul
a ránc a márványba vésett
arcon, hajnali szirmokba
öltözik a szentély, a múlt

megkeményíti a szelíd
arcvonásokat, harcolni
kell az örökké változó

idővel, a tökéletes
vágy valahogy megvalósul

 

a barátok harangoznak,
éjfélkor holdat kongatnak,
a barátok templomában
éhező barát húzza, ha

a szerzetes kérdőjellel
imádkozik, letérdelnek
a kérdőjelek, megbomlott
a szerzetes elméje, míg

a refektóriumban áll
a talpasórában a vágy,
nem gördül odébb az ima,

mert az idő tökéletlen,
mint az örökkévalóság