Bolemant László: A kultúra hagyományozódása

2024. január 02., 11:09

A szerző az egyetemes művelődéstörténeti hagyományokból építkezik, esszéiben az irodalmi-történelmi tapasztalatokat elemzi, a különböző nézőpontok szerinti ismert és ezeken felüli lehetséges értelmezések példáit járja körbe.

Arra összpontosít, hogy miképpen hagyományozódik a kultúra a későbbi korokra, ahogy az athéni, majd később a római művészetek továbbélése is az érdeklődő „turisták” és művészettörténészek segítségével történik – ahogy ezt a Winckelmannról szóló esszéjében is kifejti –, illetve mit emel be az adott kor művelt rétege a kollektív tudatba.

Elemzi az esszé szerepét és lehetőségeit arra vonatkozólag, hogyan lehet hatni annak olvasójára; éppen ezért is rendszeresen megszólítja az együttgondolkodó közvetlenségével, ezzel megbontva azt az elszigeteltséget, amit egy tudományos elemzés-elmélkedés olvasásakor érezhet az olvasó. A témái vizsgálatakor kívülállóként is felteszi a kérdést arra vonatkozólag, hogy mindez, ami az esszékben elemzésre kerül, mennyiben ad segítséget a mai kérdések, témák megoldáskeresésében, általános, emberi megközelítésében, vagy akár a szűkebb identitásunk és jövőnk szempontjából.

Hogya György írásaiban fontos szempont a kétely – hangsúlyosan jelen van az egyes esszékben, akár Borges, Masaryk gondolatainak, vagy az ókori görög vagy egyiptomi kultúrák, történetek értelmezését illetően is.

Hogya György: Félreértések és félremagyarázások, Vámbéry Polgári Társulás, Dunaszerdahely, 2022

 

(Megjelent a felvidéki Előretolt Helyőrség 2023. decemberi számában)