Kovács Jolánka: Kóricáljunk felvidéki kacskaringós utakon!

2020. július 26., 09:54
A kötet borítóját Balázsy Géza tervezte – Forrás: feol.hu

Tavaly jelent meg Fellinger Károly Csatangoló című gyermekverskötete, melynek versein át a költő, a kis és a felnőtt olvasók becsatangolhatták a mátyusföldi, a felsőcsallóközi és a Pozsonyhoz csatolt falvakat. A nemrég napvilágot látott Barangoló című verseskötet megjelenése szinte várható volt, hisz egyetlen könyvben sem becsatangolni, sem bebarangolni nem lehet Felvidék összes magyarlakta települését.

A Csatangoló és a Barangoló tehát szinte „egy családból valók”, ikertestvérek valamiképp (a két kötet címe nemcsak rímel egymással, hanem egymás szinonimái is), hisz a Barangolóban további felvidéki magyarlakta vidékeken folytatódik a kellemes és izgalmas csatangolás- barangolás, mégpedig a Komáromi, a Dunaszerdahelyi, a Nyitrai, az Érsekújvári, az Aranyosmaróti és a Lévai járások falvaiban.

Öröm kinyitni ezt a mesésen illusztrált kötetet, mert már a derűs, színes fedőlap és a cím is kíváncsiságot kelt a gyermekolvasóban, vajon milyen élményekben lesz része a könyvet olvasva. Ha felnőtt veszi a kezébe a könyvet, már az elején érzi, hogy egy kalandos, hosszú, kanyargós útnak indul, szabadon, gondjairól megfeledkezve. És ki ne szeretne barangolni a természetben, vidékeket bejárni, jókat derülni, eredeti humorú falusi emberekkel találkozni, felfrissíteni a mindennapjait? Nos, ha erre időnk nincs, barangoljunk a Barangolóval!

Fellinger Károly | Gyerekversek
Sárkánytojást ad Martosnak,szerencsepatkót száznyolcat,ragyog a nép szeme, szája,rántotta lesz vacsorára.

A frappáns, ötletdús, vidám életképekkel teli, tréfás verseket olvasva valóban fölmerül a kérdés, vajon honnan ennyi ötlet, honnan ennyi leleményesség? Teljességgel elképzelhető, hogy Fellinger Károly, ha kimond egy falunevet, máris kipattan belőle a vers, amin utólag ugyan nem sokat kell igazítania. S hogy ehhez nemcsak a versírás, hanem a szülőföld és a gyerekek iránti szeretete is nagyban hozzájárul, az is bizonyos.

A Barangoló játékos versei szépirodalmi jellegű helytörténeti dokumentumok, hisz a verseket olvasva a Felvidék hat járásának magyarlakta falvaiba kapunk betekintést – és egyesek valóban helytörténeti témájúak: „Izsát török hadak dúlták, / kiürültek így a puszták, / öntelt hajdúk felégették, / árvízből is akadt elég.” (Izsa); „Érsekújvár / büszke város, / neve ott a / vándor botján, / vadgémcsapat/ szállt fölötte, / várparancsnok / volt Vak Bottyán.” (Érsekújvár). De a falu történetére, műemlékeire, híres történelmi személyiségeire utaló verseket még bőven találunk a kötetben. Pl.: Gúta, Madar, Alsóbodok, Pográny stb.

Az „ördöngös” versikék legtöbbjében ártalmatlan, inkább szeleburdi ördögök vagy fiókáik duhajkodnak, a boszorkányok sem ijesztőek, még akkor sem, ha szilvapálinkára cserélik a szilvalekvárt (Szilason), a Szőgyén című versben azonban egy elképesztő hiedelem-motívum kel életre: „...béka van a / tehén tőgyén, / kiszopja a / habos tejet. / Ez a varangy / hamis béka, / átváltozott / zord boszorkány,”. Fellinger fantáziájának színskálája igencsak széles, a sárkányfalvi lagziba is elrepít bennünket, hol a „Menyasszonynak hét a feje, / vőlegénynek csupán három,”, s rögtön meg is mondja, mi következik ebből: „hogy kié az utolsó szó, / nem nehéz azt kitalálnom.” Vagyis akár a felnőtt olvasót is megmosolyogtatja, s teszi ezt oly gyakran, hogy a Barangolót tényleg csak mosolyogva lehet végigolvasni. Szójátékon alapuló sorai is igen találóak: „Gelléren a gavallérok / ingjén zseb sincs, nemhogy gallér,” (Gelléren), vagy: „Ha elveszett kutyád, ebed, / megtalálod Ebeden,” (Ebed), „kutya nyüszít, csehel, csahol.” (Nyitracsehi)

A természeti képeket, a hangulatos falusi környezetet a dolgos, a civódó, a kacagtatóan hóbortos, a mulattatóan babonás embereken kívül szimpatikus állatok, madarak (túzok, búbos banka, ölyvek, fürjek, csicsörke, turul) és népies elnevezésű növények (sulyom, rucaöröm, nyílfű, füzike) népesítik be. A versekben „kiemelt szerep“ jut az állatoknak, hisz a Zsemlékesi-csatorna például csak annyira széles, hogy „átugorja a bolha / Attól köhög, köhécsel” (Bogya); ha a füstifecske felszáll, tisztára varázsolja az eget, „felhúzza az ég cipzárját” (Marcelkeszi, Marcelháza). Egyik okos közmondásunkat igazolja az Újgyalla, Újpuszta című versben szereplő disznó s a liba: „jól van, jól van”, röfögi az ártány, mire így „ágál” a liba: „biztos őrült, / összefogunk, / disznót győzünk”.

Fellinger eredeti, spontánul kipattanó rímei ebben a kötetben is csapongó, hangulatos, dinamikus versikéket varázsoltak elő. Ízelítőnek csak néhány verssor: „Révkomárom, / Révkomárom, / lakosait / mind komálom,” (Kiskomárom, Nagykomárom); „Törömpusztán / magam töröm, / nincsen abban / semmi öröm.” (Zsemlékes); „Varjú károg, nincs itt török, / elkaplak én, ha felnövök.” (Babindál). Balázsy Géza rajzai nemcsak a versekkel „egy húron pendülve” keltik életre a versikék lényegét – az illusztrációk annyira mesebelien életszerűek, hogy szinte hallatszik a kisfiú meg a nyuszi tüsszentése (Komáromfüssön füstöltem), a víz csobbanása az aranymosáskor (Csallóközaranyos), az ördögfiókák viháncolása (Hetény), az óriásházaspár sóhaja, amint a roppant pici újszülött gyereküket nézegetik kétségbeesetten (Patthelyzet), s a diós bejgli illata is ott terjeng a levegőben, ha az Ipolybél, Ipolypásztó című vers illusztrációját nézegetjük.

A Barangoló színes gyerektérképpel indul és zárul a végén, melyeken a bebarangolt falunevek szerepelnek, mintegy útmutatóul, hova melyik úton lehet eljutni. S hogy melyik falu melyik járáshoz tartozik, azt a tartalomjegyzék után találjuk meg a helységnévmutatóban.

A kötet erénye tehát nemcsak a színes-ízes-rímes-ritmusos, jókedvre derítő versekben rejlik, hanem abban is, hogy játékosan kínál földrajzi és helytörténeti ismereteket a gyerekeknek.

Adja Isten, hogy mindegyik, a kötetben említett településen, falucskában olvasni tudják a magyar gyerekek, és gazdagodjanak szókincsben, irodalmi élményekben, s nyugtázzák örömmel, hogy mindezt egy felvidéki magyar költő tárta eléjük hittel és szeretettel.

 

(Fellinger Károly: Barangoló. Lilium Aurum, Dunaszerdahely, 2020)

(Megjelent a felvidéki Előretolt Helyőrség 2020. júliusi számában)