Miklóssi Szabó István: Ezért nem alszom nálad

2021. április 07., 07:30

A szerző első kötete első oldalán ez áll: „A saját generációmnak”, s Izer Janka szemernyi kétséget sem hagy afelől, hogy ezt komolyan is gondolja. Novellái generációjának (majdnem) minden szellemi és egzisztenciális problémáját csaknem szemérmetlen módon tárják föl. Az Izer-féle testiség és szerelem minden ábrándtól, extázistól mentes, kiszámított, majdnem hűvös, lelkisége némileg szorongástól gyötört, bár ezt csak a figyelmes olvasó veszi észre (például erre utal a már kényszeres tisztálkodás, amely szinte minden novellában megjelenik).

Novelláskötetről van szó, bár ez inkább novellafüzér. A történetek itt-ott összefüggenek, nyelvezetük is hasonló, ugyanabban a világban játszódnak, ezért ajánlott egy egészként kezelni azokat, így többet nyer az olvasó.

A kötet kétségkívül legjobban sikerült írása a Tihanyi ekhó. „Hőse” egy kolostorba húzódik, hogy meglelje azt a bizonyos belső valamit (nyugalmat? tisztulást?), persze teljesen hiába, mert az igazi megtisztulás mindig belülről kezdődik, a külsőségek csupán kellékek, és lehet, csak rontanak az útkeresésen.

Izer Janka | Pillangó
Jelzőkkel s methaphorákkal dúsan ékített, porszemig előmutatott tájon sétála virágtól virágig gróf Schmetterling Zsófia bárókisasszony. Alabástrom arczú, ifjú leány, szinte gyermek még. Hirtelen marczona férfi ugrék elé. Jaj, dermesztő látvány!

Izer Janka ilyen szintű magába nézése, és ennek megmutatása akár veszélyes is lehet. Az énközpontú, nyilvánvalóan önéletrajzi elemekkel teletűzdelt mű magában hordozza azt a veszélyt, hogy az ilyenformán (meg)értést kereső szerző nem éppen azzal szembesül, amit keresett. Ezt majd eldönti a jövő, most a lényeg az, hogy az indulás mindenképpen érdekes, és – ami a legfontosabb – továbbgondolható.

 

Izer Janka: Ezért nem alszom nálad. Előretolt Helyőrség Íróakadémia, Budapest, 2020

(Megjelent az erdélyi Előretolt Helyőrség 2021. márciusi számában)