Bonczidai Éva: A mindennapi dilemmákkal küzdő ember ábrázolása – Éberling Anikó képeiről

2020. április 24., 10:04
Fotó: Éberling András
A képre kattintva galéria érhető el.

„A mindennapi dilemmákkal küzdő embert, a társadalom által ránk kényszerített szerepbe szorult áldozatokat jelenítem meg” – vallja a művész, aki legtöbb munkáján a változást ragadja meg. Nemcsak a mozgás, nemcsak a fény-árnyék játéka visz dinamikát ezekbe a képekbe, hanem az ábrázolt téma, az anyaghasználat és a létrejött műtárgy tárgyi léte között feszülő erő. Valamely letűnt korszakot tesz jelenvalóvá a magyar agár hajszájának kimerevített céltalansága, egy régi csillár, mely az otthon díszéből fölösleges kacattá hanyatlik, és a faajtóra sebzett torony képe, mely egyik napról a másikra az emlékek közé kerül. Az ember jelenlétére reflektálnak azok a képek is, amelyeken nincs emberábrázolás – tárgyak, épületek mutatják, hogy itt járt az ember, létrehozott valamit, majd magára hagyta. Kivonulni, hogy az elkészített fekhelyen nyugodt legyen egy macska álma, vagy elhagyni épületeket és teret engedni a pusztulásnak, ugyanolyan kvázi-jelenlétet szül. A változás képi megragadása lesz éke az ajtónak, az ablaknak, azoknak a limlomoknak, melyeket valahol valakik fölöslegesnek ítéltek, és most mégis műalkotássá lényegültek. Tetten érhető a művész jelenléte is, hogy valóban ismeri, valóban bejárja, éles szemmel és empátiával figyeli környezetét, hogy szépnek látja a marhavágóhíd tornyát, egy kidobott ablakkeret ívét, a fa mintázatát egy-egy deszkadarabon. És ez nemcsak amolyan pillantásnyi szép, hanem a révedezés lehetőségét kínálja. Ennek irányai és a révedezés öröme érhető tetten Éberling Anikó alkotásain.

Éberling Anikó 1977-ben született Budapesten. 2003-ban diplomázott a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karán, vizuális nevelőtanár, festő szakon. Mestere Hegyi Csaba. 2001-ben Erasmus-ösztöndíjjal a University of Hertfordshire Faculty of Art and Design szakán tanult, 2008-tól rajz–vizuális nevelőtanár szakközépiskolákban. 2013-ban az Art9 művészeti egyesület, 2016-ban pedig a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. választotta tagjává. Munkáit számos egyéni és csoportos kiállításon láthatta a közönség.

 

(Megjelent a magyarországi Előretolt Helyőrség 2018. május 26-i számában.)