Póda Erzsébet: Finom vonalak szövevénye

2023. november 08., 10:43
Méry Beáta alkotása

A somorjai származású Méry Beáta grafikus és festő a budapesti Magyar Képzőművészeti Egyetemen végezte tanulmányait, de több neves képzőművészeti intézményben is tanult. Nagy hatással volt a művészetére, amikor is Spanyolországban és Indonéziában töltött tanulmányi időt, ahol másfajta kulturális hatások érték.

Foglalkoztatja a magány és az összeköttetés témája, az ember és a természet kapcsolata. Utazásainak élményeit, az őt ért hatásokat mindig beleszövi alkotásaiba – azt vallja, műveinek több jelentésrétege van, és szabadságot kell hagyni a nézőnek, hogy mindenki ki tudja venni belőlük a sajátját.

Hitvallása szerint, a tradicionális és a modern látásmód konfliktusával, annak feloldási lehetőségeivel kísérletezik. Munkáira jellemzőek a burjánzó felületek, a grafikai és egyéb technikákkal létrehozott szövevényszerű rendszerek, organikus térkitöltő struktúrák. Alkalmazott archaikus szimbólumrendszerével különös világot tár a néző elé: alkotásait szemlélve úgy érezzük, egyszerre vagyunk szemtanúi az ősiségnek, saját hagyományvilágunknak és a világ valamennyi kultúrájának, művészetének.

Több kiállításon is bemutatásra kerültek finom művű, gazdag motívumú és színvilágú szőnyeg-festményei. Külön világot képeznek a mély üzeneteket közvetítő, letisztult stílusú művészkönyvei. Különleges hangulatú alkotásai szinte révületbe viszik a nézőt, egyedi kifejezésmódja elgondolkodtat, magával sodor, színvilága különleges, a kompozíciók egyfajta meditatív világba kalauzolnak. Akvarelljei, grafikái, batik-munkái, képei mind-mind egyedi univerzumot alkotnak, melyeket valamilyen különleges módon mégis összeköti a művész finom stílusa.

„Művészeti programom alapvető iránya, hogy történeteket meséljek olyan bennünk és körülöttünk található rejtett/láthatatlan erőkről, amelyek folyamatosan hatnak az emberre. Alkotási folyamataim során arra törekszem, hogy egyfajta lírai, mitológiai rendszert építsek az ember belső mozgásairól, fejlődéséről és átalakulásáról, amihez sokszor természeti képeket hívok segítségül” – vallja ars poeticájában.

 

(Megjelent a felvidéki Előretolt Helyőrség 2023. októberi számában)