Büky László: (Szép)irodalmi meszelés

2024. május 01., 10:47
Keszthelyi György: Faluvég

Egy nyáron apósom-anyósom gyógyfürdőbe utazott, ránk hagyták a házat, amelyet Klebersberg Kunó kultuszminisztersége idején a falusi tanítóknak építettek. Feleségem tervbe vette, hogy kimeszeljük a konyhát. A szomszéd parasztasszonyhoz fordultunk mészért. „Mesz köll? Adok, amennyi köll” – mondta, bizonyítva jó szándékát és a nyelvjárásgyűjtők igazságát is: a mész főnév szerte az országban mesz alakban él. Kaptunk a szomszéd Jolán nénitől ótott meszet, kezdhettünk hát meszenyi (, hogy még a nyelvjárásban maradjunk). Ugyan nem volt gyakorlatunk a műveletben, elégedetten végeztünk, mert kora estére fehérré vált a konyha, mint Weöres Sándor versalakjának háza:

Sütő Borcsa valék,

nem szégyen, nem titok,

nagy veszély a kórság,

annyit mondhatok,

hétfőn még fehérre

meszeltem a házat,

keddi kakasszóra

elvitt a gyalázat. (Ócska sírversek)

Oltott meszet égetett mészből (CaO) lehet készíteni, mészégetés fontos művelet volt. A költő és hadvezér Zrínyi várat is épített a török kézre került Kanizsa ellensúlyozására. Bécsből írt levelében olvasható, hogy Sopron városának szól Vitnyédy István érdekében, és utasítást ad: „égettessen őkegyelmének két kemence meszet”; a régiségben nem ismerték a cementet, a várak építéséhez meszet használtak, finomra tört oltatlan meszet. Kőmíves Kelemennének a ballada szerint ebbe a „mészbe gyönge teste hammát” keverték. A várak kövei közt idővel az égetett mészből mészkő lett (CaCO3), és összekövesedett a várkövekkel. Arany Jánostól az is tudható, hogy a víz és az égetett mész elegye hőfejlődés közben alakul oltott mésszé: Ca(OH)2. Ezért írhatta barátjának a maga finom humorával elképzelve, hogy Petőfi síró feleségét nem tekintve buzgón megy harcba:

„[…] elhagyod őt, s oly tüzelve mész el,

Mintha tele volna szíved forró mésszel.” (Episztola Petőfihez)

Nem csupán hő fejlődik mészoltáskor, hanem pezseg a keverék, bugyog, József Attila több, különféle hanghoz hasonlítja „egy tehetetlen, guggoló gyerek” sírását, így a mészoltás hangjához is:

„Sír, mint ahogy a vízben sír a mész.

Sír, mint a víz sír a fedő alatt.

Sír, mint a holt fa, melyet tűz emészt.” (Egy kisgyerek sír)

A falusi ember élete sokféle munkával járt együtt, az Iszkázon született Ágh István életrajzi ihletésű művében elmondja, milyen munkákat végzett. Az oltott mész fehérségét nem csupán a kémények kormával, hanem érzései sötétjével is kapcsolatba hozza:

„[…] testi maszatban kormos szívemre gondoltam,

mikor fekete odvak kéményseprője voltam,

meszet oltottam oltalomban,

kaszát siklattam kígyónyomban,

és olyan békességgé lettem,

senki sem kívánhatná jobban […]” (Békességet!)

A házak külső-belső falának meszelése rendszeres munka volt, hiszen a mészréteg védte a falazatot kívül-belül, a vályogból verteket különösen. Petőfi Sándor egyik regényalakja nyomorban él, lakhelyéről olvasható:

„[…] semmi nem volt a szobában. Egészen üresen állt, falairól hulladozott a mész,, látszott a vakolás, a kályha bedőlt.” (A hóhér kötele)

A meszeletlen (vályog)falakon az egerek könnyebben bejuthattak a lakásokba, Csokonai Vitéz Mihály ilyen tapasztalatból tapasztalatból adott nevet a Batrachomyomachia egyik, a békák elleni harc egyik egér hősének. Egy másik ilyen vitéz „Gróf Deszkarági, | Egy nagy vitéz generál”, az ő neve sem szorul magyarázatra, éppúgy mint következő harcosé:

„Más oldalt az ellenséget

Mészvájó rettentette […]” (Békaegérharz Blumauer módja szerént)

Babits Mihály egyik versének a lakásbelső kifestésével nagy fölfordulás jár, a falak régi ruhájukat levetik, hasonlóképp van a költői én, ő is elveszít, letesz régi dolgokat, ízeket, emlékeket:

„[…] egy íz ül már a nyelvemen

a hideg, nedves, szemcsés mész ízével.” (Szobafestés)

A világhírű kohómérnök, Kerpely Antal (1837–1907) addig ismeretlen célra használta a meszet: „1880-ban szabadalmaztatta a mész- és magnéziakötésű tégla gyártási eljárását” (Magyar életrajzi lexikon, 1967). Amíg az építőanyag keménysége a mész jóvoltából hasznos dolog, másutt a keménység, merevség nem az. A verőerek első falának kóros elváltozása, megvastagodása, az ún. meszes plakk kialakulása súlyos betegség lehet (arterio-sclerosis). Erre céloz Tar Károly kijelentéseket soroló versében:

„Anyagban az élet. Fagyban a vihar. Fában a mag. Karban az ölelés. Halálban a megnyugvás. Hadban a dicsőség. Jelenben a múlt. Emlékezetben a jövő. Hegedűben a csend. Mészben az agyér.” (Kicsit kavart kevert)

A régi emlékekből épül kertről, szerelemről, elpusztult házról Szemlér Ferenc verse, a (talán) jelképes házat a valaha összetartó cement és mész is említődik egyebek mellett:

„nem lévő bokrok ágain

nő láthatatlan málna

 

álom-nőstényt lelne a hím

ha élne s rátalálna

 

porrá cementté vált a rég

ledöntött és lebontott –

 

mész falház kő beton cserép

gerendák és dorongok” (Tejútrendszerek között)

 

Hasonlóképp a romlás, a betegség sejlik föl Géczi János meglehetősen szabad képzettársításai között is rejtelmes-megfejtendő című írásában:

„[…] lefejthetetlenek vagyunk a holdfény húsáról

ez egy hosszú remény beleszédülök illatába

míg végzi dolgát a kifejt mész

lám-lám ismét be-kivonulok a történet szívébe

artériaremény és vénaáhitat […]” (Cso*pa*n*k*tum)

Sütő Borcsát talán érelmeszesedés vitte el keddi kakasszóra. Hogy hétfőn meszeltük-e fehérre a konyhát, arra nem emlékezünk, hiszen azóta bő ötven év múlt el, azonban bármennyi kukorékolás harsant is azóta a somogyi faluban, minket (még) nem vitt el a gyalázat…