Eszteró István: Szózat ~ a szónép végzetes óráiban ~

2021. április 09., 07:19
Nemes Fekete Edit: Anya gyermekekkel – Fotó: Molnár Edvárd

A szájpadlás szóban forgó égboltja alatt,
akár havasok fénybe harapó hegykaréjában,
a hús-vér édesanyanyelv barázdált
földrajza, szóhon szóhangulatos szómezőin
szógyökérből szóbokor, májusi szó-
zuhatagban szótőből nyíló szóvirág,
szócséplés után a szókincs szótárba való
betakarítása, ízes-zamatos tájszavak,
magas hangrendű dallamra mélyek
szívdobbanása, szófestés, szóképek, pajzán
szójárású szerelmes szópárok, szócsalád,
gyermekszó, szójáték szójátéktéren,
házat, hazát teremtő, a mi mindennapi
kenyerünket asztalra igéző igék, mellé-
és alárendelő, összetett kézzel imádkozó
összetett szavak, szabad szórendet
szavatoló Ómagyar Mária-siralom,
szóéletrajz, szóról szóra szótörténetet
lélegzők, honfoglalást, török-, tatárdúlást,
szócsonkítás Trianonjait, szóelvonásos
kommunizmust túlélt fő- és melléknevek,
jó-viszonyszó Isten hozta jövevény-
szavakkal, kölcsönszó kölcsönös
megbecsüléssel, becsszóra, rokon értelmű
patrióta vizaví nemzetziláló, időtlent
idétlenné hasító szkizofrén szóhasadás,
jóhiszeműséggel visszaélő, szóváltást
szító, manipulált bűnözési statisztikák
Internacionáléja a szólásszabadság
átcsillagozott zászlaja alatt, szófukar,
csecsemőtől oxigént szánó, szájából
emlőt kitépő egytagú szingli, anyatej
és szoptatás helyett embertejre, mellkasi
táplálkozásra szavazó nulla neológiák…
Hulljon-e vérszomjas fűrészporba elvakult
téboly guillotine-bárdjától anya, apa,
gyermek nevének szent hármassága?
Nemet váltó hermafroditák fosztóképzős
szócsőcseléke gyújtogasson-e alexandriai
könyvtár hamvain támadt múzsák
csarnokában? Hímrím, nőrím döntsön-e
neméről, ha felnő még tré transzvesztita
korban, mikor tangát, melltartót lengető
szatírok betűszavai imbolyognak
émelygő szivárvány szalag-mámorában,
szólamok pártjába tömörült szótagok
serege fertőzi meg a nemzeti kútforrás
kristályvizét is, szószegésre képzett
szószólók szócsatáznak szókapcsolatokért
a valutaalapszókincs törvényerejű
kirámolásához, aranyborjú jeligére zúdul
szóhatáron keresztül-kasul, sereglik,
buzog a bálvány-imádásra sem alkalmas
sóvár idegenség, szóvivők talicskáznak
lassított égésű fekete lőport a kétágú
nyelv sziszegő gyújtózsinórjához,
szószátyár hiszi-a-píszík szóválasztékot
elcsaló szónoklatai csattognak vásott
vitorlavászonként szótlanok közönyvizén,
felhőkarcolók lángoló ültetvényein
fekete szóállomány térdepeltet sápadt
arcú gerinctelenséget, ahol kettős
mércével gúzsba kötőszók, lélegzetvételt
meghatározószók után szállóigék röptét
önmegtagadószók. Ó, a fogállamiság
szócsaládellenes Értelmező szótárában
kötelezettségszegési eljárások vitális
szócikkek méltósága ellen, szóértés
grammatikájának furtonfurt agyafúrt
megfúrása, szemforgató szófajgyűlölet,
morálnak becézett szófajtalankodás,
az utolsó szó jogán szóvég, végszó,
harangszó, félrevert szavak a szájpadlás
szófelhős égboltja alatt…

Eszteró István | Versek
Talán horvát, székely,de leginkább magyarvérem vérét onthattaszablya, vadkan agyar,karanténba kerítvevámpír vírus hadakostromolták szomjasana hemoglobin falat