Miklóssi Szabó István: Amikor a szerző visszanéz

2021. január 13., 02:45

2020 végén a marosvásárhelyi Lector Kiadó gondozásában, Szonda Szabolcs fordításában látott napvilágot a román költő, Alexandru Mușina (1954, Nagyszeben – 2013, Brassó) Macska-e a cica? magyar nyelvű kötete.

Két részre hasított kötetet kap kézhez az olvasó, az első ciklus a dáktör niku & his skyzoid band címet viseli, a második A reggel királya. A fordító elmondása szerint két kötetből összesítette a magyar kiadást, ami ezért ugyancsak sokszínűnek mutatkozik.

Az első rész a szleng, a menősködés segítségével az olykor abszurd romániai állapotokat mutatja be, melyek között ott navigál dáktör niku, aki mintegy megtestesítője az elmúlt néhányszáz éves román létnek. Ő a góré, aki nem elegyedik környezetével, mégis mindenki róla vesz példát, őt utánozza, irigyeli, imádja, utálja. Ez a fajta bulgakovi, goethei rossz szellem lehet akár a néhai diktátor, a szocreál ideál, a baksis képviselője, amely sehogy sem akar kikopni a romániai valóságból.

Második részében a kötet jóval líraibb, önmagába forduló, keserédes, egyfajta mély bölcsességet hordoz. Írásakor a szerző valószínűleg tisztában volt azzal, hogy nemsokára távoznia kell az élők világából, talán ezért is érezhetjük, hogy a sorokban a normális élet és az őrület közti egyfajta egyensúlyozás jelenik meg: „A nagyon magányosak átlátszó csuklyában járnak. / Nekünk úgy tűnik, fényből van. / Ők ólomból lévőnek érzik.”

Külön kiemelést érdemel a könyv borítója, amely Csillag István képzőművész munkája. A háttérben a szocreál „cartier” (blokknegyed, tömbháznegyed), előtérben a híd, mely összeköti az élőt és a holtat, áttetsző testű macska, aki a régiek hite szerint szintén az élő- és túlvilágot köti össze. Azt az érzést kelti az olvasóban, hogy a költő visszanéz – immár a túlvilágról.

 

Alexandru Mușina: Macska-e a cica? Szonda Szabolcs fordításában. Marosvásárhely, Lector Kiadó, 2020

(Megjelent az erdélyi Előretolt Helyőrség 2020. decemberi számában)