Bonczidai Éva: Mintha illusztrálná a régmúltat - Berki Viola képeiről

2021. május 26., 06:28
Berki Viola: Hobbykertészek (1976)

Berki Viola (1932–2001) festőművész, grafikus egyik korábbi tárlatán figyeltem meg, hogy gyerekek és felnőttek egyaránt elidőznek a képek előtt, és fel-felderül az arcuk, ha valami számukra kedves ábrázolásra bukkannak egy-egy összetett kompozícióban.

Berki Viola: Magyar mesék - vázlat (akvarell, papír - 1983., Thorma János Múzeum, Kiskunhalas)

Az otthonosságtól szerethetők annyira ezek a képek, attól, hogy hordoznak valamit, ami talán épp az álmainkból ismerős, és a mesékből, amelyek belakták a gyermekkorunkat. Talán templomi történetekből, ószövetségi borzongásból, falusi anekdotákból, az Ezeregyéjszaka furfangos varázslataiból, valami régi-régi tudásból hoz fel valamit a fényre, mintha csak illusztrálná azt a régmúltat, amely valamiért kikopott belőlünk.

Berki Viola: Az Ezeregyéjszaka meséi – vázlat (akvarell, papír, 1983, Thorma János Múzeum, Kiskunhalas)

Berki Viola alkotói világában tetten érhető a Kiskunhalas határában lévő Kötöny-pusztán eltöltött gyermekkor, a magyar történelmi múlt, a bibliai témák és a keleti művészet iránti tisztelete.

Berki Viola: Isten barmainak jelölése (akvarell, papír – 1976, magántulajdon)

Munkáiban a naiv művészetből eredeztethető ábrázolásmód olyan kompozíciókban szervesül, amelyek az ikonfestészetben, a németalföldi késő gótika, a korai reneszánsz, a népies szürrealizmus és az indiai művészet ismert műalkotásain figyelhetők meg.

Berki Viola: Ceyloni képeslap (olaj, vászon – 1977, Kecskeméti Katona József Múzeum)

Meghatározó volt számára a Kondor Bélával kötött barátság, aki a vele szomszédos műteremben alkotott. Ott ismerte meg Nagy Lászlót is, ő Viola rajzai című versében ekként örökítette meg e képeket: „Tart a menet mindörökké, / megtűzdelve tőrrel, érccel, / fegyverek közt érvelünk mi / az Énekek Énekével. // Higgyük-e, hogy itt a hajnal, / ha jön fölnyitott erekkel? / S fölfordul az üveghintó / nagy kokárda-kerekekkel? // Nyúlfület a holdvilágba, / bölényt a megbontott ágyba, / drámát agyvelőnkre hímez / Viola kezének árnya.”

Berki Viola: Bujdosók (gouache, papír – 1978, magántulajdon)

 

(Megjelent a magyarországi Előretolt Helyőrség 2018. április 28-i számában)