Varga Melinda: Ezernégyszáz remekmű a világlírából

2020. augusztus 10., 10:27

Pomogáts Béla a modern magyar költészet Odüsszeuszának nevezi Faludy Györgyöt, amivel kár is lenne vitatkozni. Zseniális elme, örökifjú volt, legkiválóbb költőnk egyike. Műfordítóként is briliáns, jó példa erre a Test és lélek című műfordításkötete, amely mintegy ezernégyszáz verset tartalmaz a világlíra legnagyobbjaitól. Faludy nem a csak közismert verseket fordítja le újra, inkább arra törekszik, hogy a kevésbé kanonizált műveket ismerjük meg. A könyvben mintegy ötszáz olyan költemény szerepel, amelynek nem volt magyar fordítása.

Olyan, mint egy világirodalmi lexikon, az antik költőktől a perzsa, arab, héber, szanszkrit, japán poétákig mindenki jelen van, akiről tudni érdemes. Egyik különlegessége, hogy az életrajzokat is Faludy jegyzi.

A Villon-versekhez hasonlóan ezek sem csupán műfordítások, a költő az életérzést is „lefordítja”, időben közelebb hozza hozzánk. Szóhasználata mai, költői képei nem erőltetettek, mesterkéltek. Gyakran veszem elő ezt a könyvet, ha utazni akarok az időben.

A mai kedvencem Georg Tralk Panasz című verse:

Álom s halál, a zord sasok

keringenek fejem körül

éjjel. Az ember színarany

képét jégvízzel mossa el

az öröklét. Vad szirteken

széttörnek bíbor testeink.

Sötét hanggal panasz sívít

a tengeren.

Nézd, zúgó bánatom húga:

Egy félénk csónak elmerül                                                                                                                       

a csillagok

s néma arcú éj alatt.

 

Faludy György: Test és lélek. Alexandra Kiadó, Pécs, 2005

(Megjelent az erdélyi Előretolt Helyőrség 2020. júniusi számában)