Dr. Balázs Géza: Eltévedt szavak

2021. november 17., 07:40
Siklódy Ferenc alkotása
Nyelvi kalandozások (28.)

 A most következő példákban nem hibás szavak szerepelnek. Velük nincs semmi baj. Csak rossz helyen szerepelnek. Eltévedtek. Igyekszünk helyre tenni őket!
*Az elmúlt 24 órában egy nem túl karakán hidegfront vonult át felettünk.
Karakán mondat, de a jelző inkább úgy lenne helyes, hogy: karakteres. A karakán azt jelenti: határozott, talpraesett, szókimondó.
*Jáki csontok üzenete: Nagy valószínűséggel rábukkantak a hazai romantika kiemelkedő alkotása, a jáki templom alapítójának csontjaira.
A román kor lehet romanika, de romantika aligha. Az több száz évvel később volt. S a romantika kora halottjainak kihantolása alighanem sírgyalázás… (Valószínűleg a korábbiaké is, de azt valahogy a tudomány legitimálja.)
*Megkezdődött a felvételi az M. programjaira, közölte a tehetséggondozó főigazgató-helyettese: „tavaly decemberben indult programunk folyamodványaként külsős, külföldi oktatók is részt vesznek az oktatási programunkban”.
A folyamodvány hasonlít a folyományra, de nem ugyanaz! Érdemes megfigyelni a különbséget! Folyamodvány: írásbeli kérvény, beadvány. Folyomány: valamely körülményből származó következmény. Például: ennek folyományaként. Példánkban is ez lenne a helyes: programunk folyományaként…
*A Gyurinak olyan irodalmi lett a járása: azóta ő jambus: egy hosszú, egy rövid; klasszikus versforma.
Írónk hiányzott a verstanóráról! Ha a jambust jelzőként használjuk, akkor: jambikus. Klasszikusnak klasszikus, csakhogy a jambus nem versforma, hanem versláb, ráadásul fordított: egy rövid, egy hosszú. Ha Gyuri járása egy hosszú, egy rövid, akkor bizony a trocheusnak felel meg, a járása pedig trochaikus!
Verstan után emeljük a tétet: csillagászat!
*Az éjszakai feltételek adottak lesznek arra, hogy a Lynidák meteorraj üstököseivel találkozzunk.
A meteor nem üstökös, bár néha az üstökös anyagaiból keletkezik. Nem biztos, hogy mindenkinek azonnal fejből kell tudnia, erre való a szótár. Az üstökös a Nap körül keringő, szilárd magból, ezt körülvevő gázburokból és csóvából álló égitest. Míg a meteor: a világűrből a Föld légkörébe jutó és áttüzesedve láthatóvá váló (apró) test; hullócsillag. Valószínűleg erről volt szó a cikkben.
*Amikor még a tudósok, a szakértők sem biztosak abban, hogy lesz-e negyedik hullám, akkor kár még idejekorán a költségvetést tervezni.
*magam nem fogadnám kirobbanó örömmel, ha idejekorán hófehérbe váltana hajkoronám.
Bár ma már egyre többen gondolják, és két beszédes példánk is bizonyítja, hogy az idejekorán azt jelenti, hogy idő előtt, korán, de hagyományosan éppen az ellenkezőjét: épp időben, kellő időben, nem késve, jókor! Ezért az idézett mondatban ezt kellene írni: kár még idő előtt a költségvetést tervezni.
* (Sportoló) – Ezeket a kupákat, érméket kaptam eddigi pályafutásom során. – De hiszen itt nincs semmi. – Mondom: ezeket kaptam.
A humor rendjén van, az érmék azonban nem. Érem szavunk többes számában szétválik a jelentés: sporteredményeként érmeket adnak, a pénzgyűjtők pedig az érméket számolják. (Ezt magyarázzuk el egy magyar nyelvet tanulónak, főleg akkor, ha már a magyarul beszélők is eltévesztik!)
*Chrien nem ugrott fel, ellentétben fáj a feje.
Helyesen: ellenben.
* A legmeghatározóbb persze a körülbelül féltonnás rézágyú, amely az egyetlen hiteles megmaradt példány az egyébként asztalosmester Gábor Áron tüzér őrnagy irányításával öntött hetven ütegből.
A példa beküldője, a kiskunhalasi Balog Lajos tanár úr tüzér volt a katonaságnál. Ezért is ágál az üteg ellen. Az üteg (az értelmező kéziszótár szerint is): néhány löveggel rendelkező tüzérségi alegység, például: ütegállás. Az ágyúra a katonai szakszó a löveg. A szótár szerint: ágyú, tarack, mozsár mint tüzérségi lőfegyver. Gábor Áron rézágyúja tehát löveg.
*Tilosba ment a nyáj, háborognak a gazdák: másfél-két hektárnyi területen legelték le a még növésben lévő kukoricát és a gabonát a környező földeken.
Forduljunk ismét az értelmező szótárhoz! Gabona: lisztes magvú gazdasági növény (búza, rozs, árpa, zab, kukorica, köles, rizs, cirok, muhar, pohánka), illetve ezek összessége. Vagyis: a kukorica is gabona. Ha az újságíró szeretné megkülönböztetni, ezt írhatná: kukorica és kalászosok. De akkor nézze meg a szótárban a kalászos címszót is…
* (Humor) – Mondja csak, szomszédasszony, maga addig égeti a lámpát, amíg a férje haza nem megy a kocsmából? – Igen, mert a múltkor is a sötétben a nagy tükörhöz vágtam a gyúródeszkát.
A hazatérő részeg férjet a tésztanyújtó készlet másik darabjával, a sodrófával szokták várni, persze, ha az nincs kéznél, aki bármi az asszony kezébe kerülhet. Gyúródeszka is.
Végül egy szó a múltból, elsőként hibának gondoltuk, pedig nem az:
*Verespatak. Más vélekedések alapján… már a szkíta gyökerű agathürszök is bányásztak Verespatak környékén a rómaiak és a dákok előtt. Hérodotosz egyenesen azt írta a békés őslakókról, hogy aranyban „dúslakodtak”.
Ma inkább azt mondanánk: dúskáltak. Vajon nem a búslakodik ige hatására keletkezett a dúslakodik? Kis nyomozás után kiderült, (választékos, tehát ritka használatban) létezik a dúslakodik ige: korlátlanul dúskál valamiben. S mivel a cikkíró idézőjelbe tette – teljesen rendben van!

Dr. Balázs Géza | Tűpontos, tűéles – hajszálpontos, borotvaéles
Újabban egyes szerzők előszeretettel használják a tűpontos jelzőt. Főleg akkor, ha nagyon egyetértenek valakinek az álláspontjával. Például így:• Péter tűpontos tájékoztatást adott H. Á.-nak arról, mi várható egy ellenzéki győzelem esetén